blaženi Izidor od svetega Jožefa de Loor – redovnik

V Kortrycku [kortriku] (v Belgiji), blaženi Izidor od svetega Jožefa de Loor [lór], redovnik iz Kongregacije pasionistov, ki je sveto izvrševal njemu izročene dolžnosti. Ko je zbolel, je prenašal strašne bolečine za zgled sobratom. († 6. oktober 1916)
Vir