blaženi Jakob iz Toskane – menih

V Toskani, smrt blaženega Jakoba, meniha samostana svetega Galgána, ki je v svoji nedolžnosti varno hodil in se pogovarjal z angeli. († 1222)
Vir