blaženi Janez Cini de Pace – vojak in tretjerednik

V Pisi [pízi] (v Etrúriji), blaženi Janez Cini [číni], imenovan de Pace [depáče], ki se je od vojaške službe posvetil božji službi v Tretjem redu svetega Frančiška.
Vir