blaženi Janez Davy iz Londona – diakon, menih in mučenec

V Londonu (v Angliji), blaženi Janez Davy [dejvi], diakon in mučenec iz kartuzije tega mesta, ki je bil pod kraljem Henrikom VIII. zaradi zvestobe do Cerkve in do rimskega papeža v ječi strašno mučen, ter prav tam zaradi lakote umrl.
Vir