blaženi Janez Herechim iz Altenberga – konverz

Na Altenbergu (pri Kölnu), blaženi Janez Herechim, konverz, izreden po svetosti in preroštvu.
Vir