blaženi Janez iz Villers-la-Ville – konverz

V Villers-la-Ville (na Brabantskem, v južni Belgiji) spomin blaženega Janeza, konverza, ki je bil svetu križan in je v stalni kontemplaciji hrepenel po nebeških rečeh.
Vir