blaženi Janez Marija Boccardo – duhovnik in ustanovitelj

blaženi Janez Marija Boccardo - duhovnik in ustanoviteljV pokrajini Pancalieri [pankalijéri] (blizu Turina v Italiji), blaženi Janez Marija Boccardo [bokárdo], duhovnik, ki je z mnogimi in velikimi trudi ustanovil Kongregacijo sester, ubogih hčera svetega Kajetana, za oskrbo starih in bolnih in za krščansko vzgojo dečkov.
Vir