blaženi Janez Peter (Jožef) Bengoa Aranguren in tovariši – duhovnik in redovnika, mučenci

blaženi Jezus Hita Miranda - redovnik in mučenecV mestu Carrión de Calatrava [karijón dekalatráva] (blizu Ciudada [sijudáda] Real, na Španskem), blaženi mučenci: Janez Peter (Jožef) Bengoa Aranguren, duhovnik, in Pavel Marija (Peter) Leoz y Portillo [portíljo], redovnik iz Kongregacije pasijonistov, in Jezus Hita Miranda [ita miránda], redovnik Marijanist, ki so bili v krutem preganjanju ubiti s svinčenkami od vojakov, zaradi sovraštva do Cerkve.
Vir