blaženi Janez Španski – redovnik

Janez Španski je bil kartuzijanski prior v Savoji, vzdevek Španski pa je dobil po rojstni domovini v pokrajini Leon. V Francijo je prišel, da bi tam študiral. Sprejeli so ga v kartuzijo Montreux v toulonski škofiji. Uspel je prenoviti svoj samostan in še kartuzijanke, pridružene redu. Nato je odšel v Veliko kartuzijo, od koder je ustanovil nov samostan Reposoir ob Ženevskem jezeru, kjer je tudi umrl 25. junija 1160.
Vir

V kartuziji Le Reposoir [le repozuá] (v Savóji, danes v Franciji), blaženi Janez, s priimkom Španec, menih, ki je opisal ustanove kartuzijanskega reda za nune.
Vir