blaženi Jožef Imbert – redovnik in duhovnik

Mučenec na zaporniški ladji v Rochefortu
Jožef Imbert (okrog 1720 – 1794) je bil župnik, ki ga je prizadela francoska revolucija. Umrl je na nekdanji ladji za sužnje, ki so jo namenili, da bi z njo duhovnike odpeljali v Afriko, a ni nikoli izplula.
Jožef se je rodil v Marseilles v Franciji, v novicijat pa je vstopil v Avignon. Po posvečenju je poučeval v treh različnih jezuitskih kolegijih. Ko so Družbo Jezusovo leta 1762 razpustili, je bil v Grenoblu. Vstopil je v škofijo Moulins, a se je moral odreči svoji župniji, ko leta 1790 ni hotel sprejeti civilne ustave za kler. Namesto da bi se zatekel na varno v tujino, je ostal v Franciji in deloval naskrivaj. Ko so izgnali škofa je bi imenovan za apostolskega vikarja v škofiji. Kot najvišji klerik v škofiji je postal cilj za tako imenovano strahovlado in bil leta 1793 aretiran.

V začetku naslednjega leta so ga skupaj z 24-imi škofijskimi duhovniki poslali na pot proti zaporniški ladji, ki naj bi jih odpeljala v Afriko. Duhovnike, ki so prispeli v Rochefort so kot zapornike namestili po bolnišnicah, nekdanjih redovnih hišah in v samostanih. Pa tudi na dveh ladjah, ki sta bili zasidrani v reki Charante in so ju uporabljali kot ambulante. Jožefa so namestili na ladjo Deux-Associés, ki je bila zasidrana ob utrjenem otoku blizu ustja reke. Sedemdesetletni jezuit se je s težavo povzpel po lestvi nanjo. Vsi ujetniki so morali oddati rožne vence, brevirje in vse druge nabožne predmete.
V začetku maja je kapitan ladje začel zavračati nove zapornike, ker je že imel pod palubo, ki je bila opremljena za prevoz sužnjev, natlačenih preko 400 duhovnikov. Duhovniki zaradi pomanjkanja prostora niso mogli stati zravnano, ko so jih za kratek čas čez dan spustili na palubo, pa jim niso dovolili, da bi sedli. Veliko duhovnikov je zaradi pokvarjene hrane in neznosnih pogojev za življenje zbolelo. Jožef je bil med prvimi, ki so zboleli, saj je bil slabega zdravja že ob prihodu na ladjo. Verjetno je imel pegavica in je dva mesece pozneje umrl. Skupaj z drugimi 226 umrlimi duhovniki je bil pokopan na bližnjem otoku.
Vir

Pri morskem obrežju pred Rochefortom [rošfórom] v Franciji, blaženi Jožef Imbert [ímber], duhovnik in mučenec, iz Družbe Jezusove, v času francoske revolucije, katerega je že v času francoske revolucije papež Pij VI. imenoval za apostolskega molinenskega vikarja, je bil iz sovraštva do Cerkve pripet na ladjo suženjstva, kjer je smrtno okužen umrl.
Vir