blaženi Jožef (Pino) Puglisi – duhovnik in mučenec

Jožef PuglisiČast oltarja je dosegel tudi italijanski duhovnik Giuseppe Puglisi, ki je leta 1993 v Palermu pod streli mafije prelil svojo kri za dobro vzgoje otrok in mladih z ulic. Don Pino, kot so ga klicali, je svojemu ubijalcu z nasmehom na ustnicah dejal: “To sem pričakoval.” Ta nasmeh je povabilo k dokončni vrnitvi k Bogu, k čemur je spodbudil tudi papež Frančišek.
Sveti oče je Pina Puglisija, ki je bil na Siciliji prištet k blaženim, označil za vzornega duhovnika, ki se je posebej posvečal mladinski pastorali. Mlade je z evangeljsko vzgojo osvobajal iz mreže mafije. Ta je Puglisija hotela premagati, a je v resnici z Vstalim Kristusom zmagal on. Sveti oče je nato z besedami, ki so mu privrele prav iz srca, spomnil na trpljenje tolikih moških, žensk in tudi otrok, ki jih tudi dandanes izkoriščajo raznovrstne mafije ter pozval k molitvi za spreobrnjenje mafijcev in to prošnjo celo dvakrat izrekel.
Vir

Don Giuseppe, ki so ga klicali don Pino, je bil škofijski duhovnik, znan po svojem nasprotovanju organiziranemu kriminalu. Posebej se je posvečal tudi krščanski in človeški vzgoji otrok ter mladih z ulice. Zanje je ustanovil center, imenovan »Oče naš«. 15. septembra 1993, na njegov 56. rojstni dan, ga je ubila mafija. Dekret, s katerim je bilo priznano njegovo mučeništvo zaradi »sovraštva do vere«, in ki je odprl pot za njegovo beatifikacijo, je junija 2012 odobril Benedikt XVI.
»Beatifikacija duhovnika Pina Puglisija kot mučenca za vero predstavlja predvsem Božji dar, pričakovan na Siciliji in drugod, zatem pa tudi čudovito in spodbudno sporočilo vere za vse v letu vere.« Tako je današnji dogodek opredelil kardinal De Giorgi. Uradno priznanje Puglisijevega mučeništva s strani Cerkve je po kardinalovem mnenju »pečat trajne veljave njegovega sporočila«. »Glas njegove krvi« vse vabi »k pogumu, doslednosti, trdnosti in sveti drznosti pri izvrševanju duhovniškega poslanstva«. Kardinal De Giorgi je nadaljeval, da don Pino dvajset let po svoji smrti še vedno govori. V prvi vrsti se obrača na svoje sobrate in jih spominja, da je njihovo poslanstvo po svoji naravi vsakodnevna »poklicanost k mučeništvu«. Novi blaženi jih tudi opominja, da je njihova prva dolžnost oznanjevanje evangelija. Tako svojim bratom pomagajo hoditi za Kristusom in živeti pošteno, po Njegovih zapovedih. Tako tudi pomagajo oblikovati njihovo zavest v spoštovanju do drugih, medsebojni ljubezni, občutku za solidarnost, smislu za zakonitost in zmožnosti odpuščanja. Na ta način se premaga vsako obliko objestnosti, nasilja in kriminalnega sodelovanja.
Pino PuglisiNovi blaženi, kot je zatrdil nekdanji palermski nadškof, vse kristjane spominja, da je »pričevanje evangelija danes potrebno bolj kdajkoli prej«. Puglisijev glas zato nagovarja tudi starše, da bi dobro vzgojili svoje otroke. Ti so danes namreč izpostavljeni drogam, alkoholu, težkim oblikam družbenega izkoriščanja, spolnemu nasilju in kriminalu. Glas novega blaženega po De Giorgijevih besedah zatem nagovarja vse, ki so nosilci politične ali upravne odgovornosti. Ti morajo biti tako kot don Pino pozorni na rešitev problemov v najbolj problematičnih mestnih Četrtih. Navsezadnje pa njegov glas nagovarja še kriminalce. Spominja jih, da je tudi sam skupaj z Jezusom umrl za njihovo spreobrnjenje, za njihovo osvoboditev iz suženjstva greha. Don Pino je svojemu ubijalcu z nasmehom na ustnicah dejal: »To sem pričakoval.« Ta nasmeh je povabilo k dokončni vrnitvi k Bogu, ki v svojem neskončnem usmiljenju Čaka kot oče v evangeljski priliki o izgubljenem sinu.
»Don Puglisi je bil ubit, ker je bil duhovnik, dosleden in v srcu zvest Bogu, ker se je zavzemal za oznanilo evangelija in za svojo dolžnost biti vzgojitelj zlasti mladim.« Kardinal De Giorgi je nadaljeval, da je bil ta duhovnik ubit, ker je s svojim tihim, a učinkovitim pastoralnim delovanjem mnoge mlade rešil pred Čarom zla. Prav sovraštvo do njegove pastoralne gorečnosti in vzgoje vesti pričuje o pravem duhovniškem poslanstvu. To namreč ni bilo le sovraštvo do nekega duhovnika, temveč sovraštvo do Kristusa, do Cerkve in do evangelija. Iz tega razloga je bil don Pino Puglisi prepoznan kot mučenec za vero, je pojasnil kardinal De Giorgi.
Vir

Lokacija: