blaženi Kazimir Sykulski – duhovnik in mučenec

V koncentracijskem taborišču Oswiečim (ali Auschwitz blizu Krakova na Poljskem), blaženi Kazimir Sykulski, duhovnik in mučenec, ki je bil umorjen s svinčenkami, ker je v vojni ohranil trdno vero pred preganjalci božje Cerkve. († 11. dezember 1941)
Vir