blaženi Kóngan Surjenski – menih

V Španiji, spomin blaženega Kóngana Surjenskega, ki ga je spreobrnil sveti Malahija in je slovel zaradi svoje učenosti, svetega življenja in po znamenjih.
Vir