blaženi Mancij Araki iz Šimbare – mučenec

V Šimabári (na Japonskem), blaženi Máncij Araki, mučenec, ki je bil vržen v ječo, ker je sprejel v svojo hišo blaženega duhovnika Frančiška Pacheco [pačéko]. V ječi je umrl zaradi jetike.
Vir