blaženi Pavel iz Grünheina – konverz

V Lucki,na Saškem, smrt blaženega Pavla iz samostana Grünhein, konverza, ki se je vadil v ponižnih delih in tako dospel do viška popolnosti.
Vir