blaženi Pavel Janez Charles – duhovnik, prior in mučenec

Na umazani tovorni ladji na odprtem morju pred obalo Rocheforta [rošfórta] (v Franciji), blaženi Pavel Janez Charles [šárl], duhovnik in mučenec, ki je bil prej cistercijan. Med divjanjem francoske revolucije je bil iz samostana Sept-Fonsa [set fóna] privlečen k ladijskim vezem zaradi duhovništva. Umrl je zaradi lakote in bolezni. († 1794)
Vir