blaženi Peter Rivera in tovarišice – duhovnik in redovnik, redovnice, mučenci

V Barceloni (na Španskem), blaženi mučenci: Peter Rivera, duhovnik iz Reda manjših bratov Konventualcev, Marija od Karmelske Gore (Carmen) Moreno Benítez in Marija od Pribežališča (Amparo) Carbonell Muňoz [karbonel munjóz], devici, iz Inštituta Marije Pomočnice, ki so v preganjanju proti veri postali podobni Kristusu in prišli do sadu večnega miru. († 1. september 1936)
Vir