blaženi Rihard iz Vaucellesa – opat

– V Vaucellesu [vuazélu] (v Belgiji), spomin blaženega Riharda, opata, čigar truplo je bilo po smrti pod Aleksandrom III. preneseno po naročilu III. lateranskega koncila.
Vir