blaženi Rihard iz Vaucellesa – opat

– V Vaucellesu [vuazélu] (v Belgiji), spomin blaženega Riharda, opata, čigar truplo je bilo po smrti pod Aleksandrom III. preneseno po naročilu III. lateranskega koncila.
– V samostanu Vaucelles [vosél] (v kambreškem okraju), 30. maja prenos telesa blaženega opata Rikárda.
Vir