blaženi Rikvin iz Himmeroda – menih

V Himmerodu, spomin blaženega Rikvína, meniha, ki se je vedno boril z močmi teme in je za plačilo prejel neminljiv venec.
Vir