blaženi Robert Middleton – duhovnik in mučenec

Angleški mučenec Robert Middleton (1571–1601) je eden od mnogih angleških mučencev, ki so zaprosili za vstop v Družbo Jezusovo, a so bili zaprti še preden so vstopili v noviciat. Kot mladenič je Robert živel v Yorku v Angliji kot pripadnik angleške cerkve, čeprav je bila njegova družina katoliška. V nekem trenutku pa je ponovno pričel živeti kot katoličan in nato odpotoval v Reims v Franciji, da bi tam v angleškem kolegiju lahko študiral. Od tam je odšel v Sevillio in še naprej v Rim, kamor je prišel aprila 1597. V duhovnika je bil posvečen 4. januarja 1598, že nekaj mesecev pozneje pa se je odpravil nazaj proti svoji domovini.
Robert je kot duhovnik deloval samo nekaj več kot dve leti, saj so ga 30. septembra 1600 zajeli in zasliševali. Potrdil je, da je duhovnik, zanikal pa je kakršnokoli prevratniško dejavnost. Poslali so ga najprej v London, nato pa nazaj v Lancaster, kjer so ga zaprli. Obsodili so ga na smrt z obtožbo, da je bil posvečen v duhovnika v tujini in se vrnil in deloval kot duhovnik. Za kazen so ga obesili, tik pred smrtjo pa sneli in ga obglavili.
Vir

V Lancasteru [lenkestru] (na Angleškem), blažena duhovnika in mučenca: Robert Middleton, iz Jezuitskega reda, in Thurstan Hunt [hant], od katerih drugi je poskusil prvega na potu osvoboditi in je bil prijet. Zaradi tega in hkrati zaradi duhovništva, je bil pod kraljico Elizabeto I., obglavljen, in po mučenju sta prišla na Kristusovo desnico.
Vir