blaženi Rosarija (Petra Marija Viktorija) Quintana Argos in Serafina (Emanuela Justa) Fernandez Ibero – devici in mučenki

V vasi Puzol [pusól] (pri Valenciji na Španskem), blaženi: Rosárija (Petra Marija Viktorija) Quintana [kvintána] Argos in Serafína (Emanuela Justa) Fernández Ibero, devici in mučenki iz Tretjega reda kapucink od Svete Družine, ki sta dosegli milost mučeništva v krutem preganjanju proti Cerkvi.
Vir