blaženi Rudolf iz Lucke – redovni brat, konverz

V Lucki, na Saškem (v severni Nemčiji), smrt blaženega Rudolfa, konverza, ki je v samostanu Luka veliko premolil in bil vreden videti štirinajst sobratov pribitih na križ, in se jim v slavi pridružiti.
Vir