blaženi Sanktus iz Cora – duhovnik in redovnik

V Coru [kóru] (v Láciju), blaženi Sanktus, duhovnik iz Reda puščavnikov svetega Avguština, kateremu je sledila množica, ko oznanjal Božjo besedo. († 1392)
Vir