blaženi Sekund Pollo – duhovnik in kurat

blaženi Sekund Pollo - duhovnik in kuratPri kraju Dragali (v Črni Gori), blaženi Sekund Pollo, vercellijski [verčelski] duhovnik, ki je vršil službo vojaškega kaplana. V času druge svetovne vojne je pomagal umirajočemu vojaku, ko je bil sam zelo ranjen. Malo zatem je zaradi izgube krvi dušo izročil Bogu.
Vir