blaženi Štefan (Ištvan) Sandor – redovni brat in mučenec

Štefan SandorV soboto 19. oktobra 2013 je bil v Budimpešti razglašen za blaženega salezijanec pomočnik Štefan Sándor. Rodil se je 26. oktobra 1914 v Szolnoku, iz sovraštva do vere pa so ga ubili 8. junija 1953 v Budimpešti. Don Boska je spoznal po Salezijanskem vestniku in salezijanska karizma ga je takoj prevzela.

Leta 1936 je bil kot aspirant sprejet v salezijansko ustanovo Clarisseum v Budimpešti. V tiskarni »Don Bosko« je opravil tečaj za tiskarskega tehnika. Vstopil je v noviciat, a ga je moral zaradi vpoklica v vojaščino prekiniti. Po letu dni se je ponovno vrnil v noviciat. Prve redovne zaobljube v salezijanski družbi je izpovedal 8. septembra 1940 kot sobrat pomočnik.

Poslanstvo je nadaljeval v Clarisseumu, kjer se je vključil v poučevanje strokovnih predmetov. Odgovoren je bil za asistenco v oratoriju in spodbujal gibanje Katoliške delavske mladine. Ob koncu druge svetovne vojne se je vključil v materialno in moralno obnovo družbe, zlasti se je posvetil najrevnejšim mladim, ki jih je zbiral in poučeval za strokovne tiskarske poklice.

Ko je država leta 1949 pod Mátyásom Rakosijem zaplenila cerkveno premoženje in se je začelo preganjanje katoliških šol, je Sándor skušal rešiti, kar se je dalo. Redovniki so razpršeni ostali brez vsega. Tudi Štefan je moral zapustiti tiskarno – ki je bila tedaj zelo znana – in »izginiti«. A namesto da bi poiskal zatočišče v tujini, je ostal doma in nadaljeval delo za mlade. Uspelo mu je dobiti službo v tovarni čistil, kjer je neustrašeno in skrivaj nadaljeval svoj apostolat, zavedajoč se, da je bila taka dejavnost najstrožje prepovedana. Julija 1952 so ga prijeli na delovnem mestu in od takrat ga sobratje niso več videli. Uradni dokument potrjuje proces in obsodbo na smrt z obešanjem 8. junija 1953.

Novi mučenec Štefan Sándor, salezijanec pomočnik, sije kot pričevalec in priprošnjik, ki je po don Boskovem zgledu mladim z dobrotljivo vzgojo podaril Evangelij veselja in za to daroval svoje življenje.
Vir

Lokacija:
[mappress mapid=”75″]