blaženi Teodard iz Villers-la-Ville – redovni brat

V samostanu Vilar (Villers-la-Ville), smrt blaženega Téodarda, slavnega po krepostih. († ok. 1150)
Vir