blaženi Tomaž Pormort – duhovnik in mučenec

Imena: Tomaž, Tom, Tomo, Thomas, Tomi, Toma, Tomaj, Tomica, Tomislav
Pormort se je rodil leta 1559 staršem Gregoriju in Ani. To je bila zgledna družina v angleškem mestu Lincolnshire. Pormort je imel zelo razgibano življenje. Študiral je najprej v Cambridgeu. 15. januarja 1581 pa ga najdemo v angleškem kolegiju v francoskem mestu Reims. Čez dva meseca je že odpotoval v Rim, kjer je obiskoval angleški kolegij do 5. marca 1586. V mesecu avgustu naslednjega leta je bil v lateranski baziliki posvečen za duhovnika. Kmalu nato je postal član hiše Owena Lewisa, škofa v Cassanu. V tem kraju je živel verjetno do leta 1590, ko ga kmalu po tem srečamo v Milanu.
Tu je bil nekaj časa študijski prefekt v švicarskem kolegiju. Študentje so ga imeli radi, rektor ga pa ni maral. Razlogi niso znani. Jeseni leta 1590 je Tomaž zapustil Italijo in se na poti v Anglijo ustavil najprej v Bruslju. Pot na otok pa je bila takrat za katoliškega duhovnika nevarna, saj so tam tedaj preganjali katoličane. Prišel je na skrivaj, preoblečen v hlapca z imenom Whitgifte (njegova psevdonima sta bila še Meres in Price).
V Londonu se je srečal z Robertom Southwellom, ki mu je preskrbel obleko in mu dal denar za preživljanje. Pormort se je nastanil v hiši Johna Barwysa, malega trgovca v župniji sv. Gregorja blizu znane cerkve sv. Pavla. Barwysa je Pormort privedel nazaj v katoliško Cerkev. Toda ni mogel dolgo ostati skrit. Odkrili so ga in zaprli kot duhovnika misijonarja in mu očitali, da je spreobrnil Barwysa. Posrečilo se mu je zbežati, toda kmalu so ga ujeli in zaprli v znano ječo Londonski stolp.
Tu ga je zasliševal in mučil znani »lovec na katoličane« Richard Topclife. Pormort je bil obsojen zaradi veleizdaje. Richard je prisilil Barwysa, da je pričal zoper Pormorta. Zdi se, da je Topclife s posebno zagrizenostjo vodil postopek zoper obtoženega, češ da je Pormort razširjal Topclifovo baharijo, da je nekoč zapeljal kraljico Elizabeto.
Topclife je sam nadziral izvršitev smrtne obsodbe. Tomaž Pormort je moral dve uri stati na odru v sami srajci, preden so ga 20. februarja obesili.
Papež Janez Pavel II. je Tomaža Pormorta razglasil za blaženega skupaj z drugimi 84 angleškimi mučenci 22. novembra 1987.
Vir

V Londonu (na Angleškem), blaženi Tomaž Pormort, duhovnik in mučenec, ki je bil pod kraljico Elizabeto I. zaradi duhovništva v ječi strašno mučen, potem pa je pri svetem Pavlu dopolnil mučeništvo z obešenjem.
Vir