blaženi Verik iz Aulne – prior

Pri Liége-u [liéžu] (v Belgiji), spomin blaženega Vérika, priorja samostana Aulne, ki je po zgledu svetega Martina Tourskega [túrskega], katerega je posebno častil, ne samo enkrat slekel svojo obleko, da je pokril gole siromake.
Vir