blaženi Viljem Cuffitella – puščavnik

V Sciclu [šiklu] (na Sicíliji), blaženi Viljem Cufitella [kufitela], puščavnik, ki je zapustil lovske zabave in preživel sedeminpetdeset let v samoti in v pomanjkanju.
Vir