blaženi Viljem Fenolski – puščavnik in redovnik

Viljem FenolskiV kasottski kartuziji (v severni Italiji), blaženi Viljem Fenolski, redovnik, ki je najprej živel kot eremit.
Vir