blaženi Viljem Repin – duhovnik in mučenec

Viljem RepinBlažena Viljem Repin (rojen 26. avgusta leta 1709) in Lovrenc Bâtard, duhovnika in mučenca, sta bila 2. januarja leta 1794, med francosko revolucijo v Angersu [anžéru] (v Galiji) obglavljena, zaradi zvestobe Cerkvi.
Vir