blaženi Viljem Webster – duhovnik in mučenec

V Londonu (v Angliji), blaženi Viljem Webster [vebstr] (Viljem Ward), duhovnik in mučenec, ki je več kot dvajset let služil v različnih ječah. Pod vlado Karla I., je bil na ukaz parlamenta prijet ker je bil duhovnik, in v Tiburnu obešen na mučilo, ter dovršil slavno mučeništvo († 1641).
Vir