blaženi Werner iz Himmeroda – menih in prior

V Himmerodu (v Nemčiji) spomin blaženega Wernera, meniha in priorja, ki je bil vnet za izročila očetov, in je bil drugim vzor z besedami in dejanjem.
Vir