blaženih pet mučencev iz Tira (Tiránio, Silván, Peléj, Nil in Zenóbij)

V Tiru (v Feníciji, v današnjem Libanonu), spomin petih blaženih mučencev, ki so bili ubiti pod cesarjem Dioklecijanom; najprej razmesarjeni po vsem telesu z biči, potem nagi pripeljani v areno in izročeni različnim vrstam živali. V mladih telesih so dokazali trdno in nepremakljivo stanovitnost. Od teh je predvsem eden, star še ne dvajset let, ko še ni bil zvezan z verigami, z razprostrtimi rokami, v obliki križa, molil k Bogu. Vsi pa, nedotaknjeni od razdraženih živali, so bili slednjič z mečem umorjeni. To slavno množico so vzpodbujali k zmagi Tiránio in Silván, pa tudi škofa Peléj in Nil, ter mašnik Zenóbij, ki je v srečnem boju skupaj z njimi dosegel mučeniško palmo.
Vir

V Antiohiji (v Siriji), spomin svetega Tiranióna, škofa in mučenca v Tiru, ki je bil v zgodnji dobi poučen v krščanski veri. Skupaj s duhovnikom Zenóbijem je dosegel mučeništvo, razmesarjen z železnimi kremplji.
Vir