častitljivi Brunon iz Pariza – menih

V okolici Pariza (v Franciji), v nunskem samostanu svetega Antona, spomin častitljivega Brunóna, njihovega spovednika, ki je bil poslan v Grčijo razširjat sveto vero in je s čudovito gorečnostjo izročil svojo dušo Kristusu. († 27. januar 1227)
Vir