Kategorija: konzul

sveti Severin Boecij – konzul in mučenec

V Páviji (v Ligúriji), spomin svetega Severína Boécija, mučenca, preslavnega zaradi učenosti in spisov, katerega so zadržali v ječi. Napisal je traktat o tolažbi filozofije in v vsem služil Bogu vse do smrti, prizadejane od kralja Teodoríha. Vir