Category: svetniki

sveti Janez Payne – duhovnik in mučenec

Rodil se je v škofiji Peterborough, umrl pa v kraju Chelmsford, 2 aprila 1582. Odšel je v Douai kjer ga nadškof Cambrai 7. aprila 1576 posvetil v duhovnika. V Anglijo je odšel 24. aprila istega leta skupaj s svetim Kutbertom Mayne. Živel je večinoma pri Anni, vdovi Sir…

sveti Pedro (Peter) Calungsod – katehet in mučenec

Pedro Calungsod je živel v 17. stoletju na Filipinih. Bil je katehet v misijonu španskih jezuitov, ki so prinesli evangelij na Marijanske otoke sredi Tihega ocena. Domačini so jih tam sprejeli velikodušno, njihov uspeh in priljubljenost pa sta pri nekaterih…

sveta Marija Egiptovska – spokornica

        O sv. Mariji Egiptovski je nekdaj veljala sodba, da jo je sicer jeruzalemski škof sv. Sofronij  zares čudovito opisal, vendar je njena zgodba zgolj pobožna legenda. Priznani raziskovalec svetništva H. Delehaye je ocenil to legendo kot »pesniško stvaritev, brez…

sveti Venancij – škof in mučenec

        Sveti Venancij je bil prvi po imenu znani škof v Saloni, glavnem mestu rimske province Dalmacije. Računamo, da je v Salono prišel (morda iz Rima) okrog leta 250 in da je umrl mučeniške smrti l. 258, ko je kristjane…

sveti Gilbert – škof

V Caithnessu [kéidnesu] (na Škotskem), sveti Gilbert, škof, ki je zgradil katedralo pri Dorrnochu in pripravil gostišča za revne. Umirajoč je priporočil to, kar je sam v življenju ohranjal, namreč nikogar žaliti, božje udarce potrpežljivo prenašati in nikomur biti v…

sveti Hugo – grenobelski škof

Med Francozi in Italijani je ime Hugo (Ugo) zelo razširjeno. Nemci navadno uporabljajo daljšo obliko tega imena Hugibert in Hubert, pomeni pa isto: modrijan ali mislec, ker je koren povsod hugu (duh). Nosivec tega imena bi se mogel slovensko imenovati…