December

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December

1. December
sveti Agerih (Agerik) iz Verduna – škof
sveti Aleksander Briant – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Anton Bonfadini iz Cotignole – duhovnik, redovnik in misijonar
sveti Charles de Foucauld – redovnik in puščavnik
sveti Diodor, Marijan in tovariši – duhovnik in diakon, mučenci
sveti Domnol iz Le Mansa – opat in škof
sveti Edmund Campion – jezuit, redovnik, duhovnik in mučenec
sveti Eligij – škof
sveta Florencija – devica in nuna
blaženi Hugo iz Ostie – opat, škof in kardinal
blaženi Janez (John) Beche iz Colchestra – duhovnik, opat in mučenec
sveti Kastricijan – škof
blaženi Kazimir Sykulski – duhovnik in mučenec
blažena Klementina Nengapeta Anuarite – devica, redovnica in mučenka
sveti Leoncij iz Frejusa – škof
blažena Lidvina Meneguzzi – redovnica in medicinska sestra
blažena Maria Chiara Deteta Jezusa – redovnica
blaženi Marko iz Fitera – opat
sveti Nahum – prerok
sveta Natalija iz Nikomedije – vdova in dobrodelnica
sveti Prokul iz Narnija – škof in mučenec
blaženi Rihard Langley – družinski oče in mučenec.

2. December
sveti afriški mučenci
sveti Habakuk – prerok
blaženi Janez Ruysbroek – duhovnik, redovni ustanovitelj in kanonik
blaženi Janez Slezyuk – škof in mučenec
sveti Kromacij Oglejski – škof
blažena Marija Angela Astorch – opatinja
sveti Pimenij – duhovnik in mučenec
blaženi Rafael (Melhior) Chylinski – duhovnik in redovnik
sveti Silverij – papež in mučenec
sveta Vivijana (Bibijana) – devica in mučenka.

3. December
blaženi Albert iz Vijera – opat
sveti Birin iz Dorchestra – škof
blaženi Edvard Coleman – mučenec
sveti Frančišek Ksaver – redovnik in misijonar
blaženi Janez Frančišek Macha – duhovnik in mučenec
blaženi Janez Nepomuk De Tschiderer Von Gleifheim – škof
sveti Kasijan – mučenec
sveti Klavdij, Hilarija, Jason in Maver – družina, mučenci
blaženi Ladislav Bukowinski – duhovnik
sveti Lucij iz Chura – puščavnik
blaženi Pij Heredia in drugi mučenci iz Viacelija – mučenci
sveti Sofoníja – prerok.

4. December
sveta Ada (Adrehilda) iz Le Mansa – opatinja
blaženi Adolf Kolping – duhovnik
sveti Ano – škof
sveti Aper iz Vienne – duhovnik in puščavnik
sveta Barbara – devica in mučenka
sveti Bernard degli Uberti – opat, škof in kardinal
sveti Feliks iz Bologne – škof
blaženi Frančišek Galvez, Hieronim od Angelov in Simon Jémpo – duhovnika in redovnik, mučenci
sveti Herakel – škof
blaženi Hieronim De Angelis – duhovnik, redovnik in mučenec
blažena Ivana iz Beaupréja – plemkinja in konverza
sveti Janez Calabria – redovni ustanovitelj
sveti Janez “Čudodelnik” iz Polibota – škof
sveti Janez Damaščan – duhovnik, cerkveni učitelj in menih
blaženi Kristjan iz Prusije – menih in škof
sveti Meletij iz Pontusa – škof
sveti Osmund iz Salisburya – škof
blaženi Peter Pettinaio – tretjerednik
sveti Sigiramn (Cyran) iz Bourgesa – menih, romar in opat
sveti Sola (Sualo) iz Eichstatta – duhovnik in puščavnik.

5. December
blaženi Bartolomej Fanti – duhovnik in redovnik
sveti Dalmacij iz Pavije – škof in mučenec
blaženi Filip Rinaldi – duhovnik in redovnik
sveti Gerald – škof
sveti Gotfrid iz Chaalisa – škof in menih
blažena Ivana iz Marbéja – kneginja in samostanska familiarka
blaženi Janez Almond – duhovnik in mučenec
blaženi Janez Krstnik Fouque – duhovnik
sveti Julij, Potamija in tovariši – mučenci iz Thagure
sveta Krispina – mučenka
sveti Lucid – menih
blaženi Narcisij Putz – duhovnik in mučenec
sveti Nicet iz Trierja – škof
blaženi Nikolaj (Nils) Stensen – škof
sveti Sava (Saba) – opat in puščavnik.

6. December
blažena Alojzija Marija Frías Caňizares – devica in mučenka
sveti Apolinarij Tržaški – mučenec
sveta Asela – devica
sveta Dionizija, Majorik in ostali – vdova in sin, mučenci
blaženi Gotfrid iz Olna – prior
blaženi Janos Scheffler – škof in mučenec
sveti Jožef Nguyen Duy Khang – katehet in mučenec
sveti Nikolaj (Miklavž) – škof v Miri
blaženi Nikolaj iz Vaucellesa – opat
sveti Obitij – vitez in spokornik
sveti Peter Pascual – škof in mučenec.

7. December
blaženi Agaton – vojak in mučenec
sveti Ambrož – škof in cerkveni učitelj
sveti Atenodor – mučenec
sveta Fara – opatinja
blaženi Gerard iz Clairvauxa – menih
blaženi Gerebald iz Bajeuxa – škof in pričevalec
sveti Janez Silenciarij (Hezihast) – škof in menih
sveti Karel Garnier – redovnik in mučenec
sveta Marija Jožefa Rosello – devica in redovnica
sveti Martin iz Saintonga – opat
sveti Sabin Spoletski – škof in mučenec
sveta Serena iz Spoleta – vdova in mučenka
sveti Urban – škof.

8. December
blaženi Alojzij Liguda – duhovnik in mučenec
Brezmadežno spočetje Device Marije – praznik
sveti Evharij – škof
sveti Evtihijan – papež in mučenec
sveta Ivana (Johana) iz Caceresa – opatinja in mučenka
blaženi Jožef Marija Zabal Blasco iz Picadera – mož, oče in mučenec
blaženi Konstantin iz Orvala – opat
sveti Makarij – mučenec
sveta Narcisa Jezusova Martillo Moran – devica
sveti Noel Chabanel – profesor, duhovnik in mučenec
sveti Patapij – menih in puščavnik
sveti Romarik – opat
sveti Teobald de Marliaco – opat.

9. December
blaženi Bernard Marija od Jezusa (Cezar) Silvestrelli – duhovnik in redovnik
sveti Ciprijan – opat
sveta Gorgónija – družinska mati
sveti Jernej iz Clairvauxa – menih
blaženi Jožef Ferrer Esteve – duhovnik in mučenec
sveti Juan Diego Cuauhtlatoatzin – laik in videc iz Guadalupe
blaženi Lavrencij iz Valbuene – opat
sveta Leokadija – devica in mučenka
blaženi Liborij Wagner – duhovnik in mučenec
sveti Peter Fourier – duhovnik in redovni ustanovitelj
sveti Peter, Sukces, Basian, Porfirij, Urban, Primitiv in tovariši – mučenci
blaženi Richard de los Rios Fabregat, Julijan Rodriguez Sanchez in Jožef Gimenez Lopez – duhovniki, redovniki in mučenci
sveti Sirius – škof
sveta Valerija – mučenka.

10. December
blažena Anton Martin Hernandez in Avguštin Garcia Calvo – duhovnik in redovnik, mučenca
sveta Edmund Gennings in Swithin Wells – duhovnik in učitelj, mučenca
sveta Evlalija – devica in mučenka iz Meride
blaženi Florencij iz Carraceda – opat
sveti Gemelij – mučenec
sveti Gregor III. – papež
blaženi Gundisalv Viňes Masip iz Vallesa – duhovnik in mučenec
blaženi Herbert iz Rennesa – opat in škof
sveta Janez Roberts in Tomaž Somers – redovnik in učitelj, duhovnika in mučenca
sveta Judita – vdova in svetopisemska žena
sveta Julija iz Meride – mučenka
sveta Kárpofor in Abúndij iz Spoleta – duhovnik in diakon, mučenca
Loretska Mati Božja – spomin
sveti Luka – menih in škof
blažena Marija Emilija Riquelme y Zayas – redovnica
sveti Maver – deček in mučenec
sveti Polidor Plasden, Evstatij White in tovariši – duhovnika, mučenci
sveti Zbignjev in tovariši iz Koprziwnice – opat in menihi, mučenci.

11. December
blaženi Artur Bell – duhovnik in mučenec
sveti Damaz I. – papež
sveti Daniel Stilit – duhovnik
blaženi David – menih
sveta Evtihij in Gencijan iz Meride – mučenca
blaženi Frank Lippi – puščavnik
blaženi Hieronim Ranuzzi iz Sant Angela – redovnik in duhovnik
blaženi Hugolin Magalotti – puščavnik in tretjerednik
blažena Marija Pilar Villalonga Villalba – devica in mučenka
sveta Marija od Jezusovih čudovitostih Pidal y Chico de Guzmán – devica in redovnica
blažena Martin Lumbreras Peralta in Melhior Sanchez Perez – duhovnika, redovnika in mučenca
sveti Sabin – škof
sveti Trazon, Poncijan in Preteksat – rimski mučenci
sveta Viktorin in Fuscijan – mučenca.

12. December
blaženi Bartolomej Buonpedoni – duhovnik in tretjerednik
blaženi Bernard iz Ardstrawa – menih in mučenec
sveti Epimah, Aleksander in drugi aleksandrijski mučenci
sveti Finijan – opat
blaženi Franko iz Villers-la-Ville – vitez in menih
Guadalupska Mati Božja – praznik
sveti Hermogen, Donat in tovariši – mučenci
sveta Ida iz Rameige – nuna in mistikinja
sveti Izrael – duhovnik
blaženi Jakob Capocci – puščavnik in škof
blaženi Konrad de Ofida – duhovnik in redovnik
sveti Korentin – puščavnik in škof
blaženi Ludvik (Pij) Bartosik – duhovnik in mučenec
sveti Simon Phan Đac Hoa – mož, oče, zdravnik in mučenec
sveti Spiridion (Dušan) Čudodelnik – pastir in škof
sveti Valerik iz Vimez – duhovnik in pričevalec
sveti Vicelin – škof.

13. December
sveti Antioh iz Sulcisa – mučenec
blaženi Anton Grassi – duhovnik
sveti Ariston – mučenec
sveti Autbert – škof
sveti Evstratij, Avksencij, Evgenij, Mardarij in Orest – mučenci
blaženi Janez (Frančišek) Marinoni – duhovnik in redovnik
sveti Jošt (Judok) – duhovnik in puščavnik
sveta Lucija – devica in mučenka
blažena Mencija iz Castresa – priorica
sveta Odilia (Gundelinda) – redovna ustanoviteljica
sveti Peter Cho Hwa-so in tovariši – kmet, oče, mučenci.

14. December
sveti Agnell iz Neaplja – opat
sveti Ares, Prom in Elija – mučenci
sveti Bertold iz Regensburga – redovnik in ljudski pridigar
blaženi Bonaventura de Pistório – duhovnik
sveta Drosida (Anisija) – mučenka
sveti Folkvin iz Therouanne – škof
blaženi Gerard iz Olne – menih
sveti Heron, Atej in Izidor – mučenci
blaženi Janez “Kruh in voda” iz Segovie – redovni brat
sveti Janez od Križa – duhovnik in cerkveni učitelj
blažena Marija Frančiška Schervier – redovna ustanoviteljica
sveti Nikazij, Evtropija, Florencij in Jukund – škof, devica, diakon in lektor, mučenci
sveti Nimatulácij al-Hardini – duhovnik
sveti Pompej iz Pavije – škof
blaženi Protazij (Anton) Cubells Minguell – glasbenik, redovnik in mučenec
sveti Tirs, Levcij, Kalinik in tovariši – mučenci
sveti Venancij Fortunat iz Poitiersa – škof

15. December
blaženi Bonaventura iz Clairvauxa – škof
blažene Drinske mučenke
blaženi Filip iz Otterburga – opat
blaženi János (Janez) Brenner – duhovnik in mučenec
blaženi Karel Steeb – duhovnik in ustanovitelj
sveta Kristijana (Nina) – sveta žena
sveti Maksimin – duhovnik in opat
sveta Marija od Križa di Rossa – redovna ustanoviteljica
blažena Marija Viktorija Fornari Strata – mati, vdova, ustanoviteljica in opatinja
blaženi Marin – menih in opat
sveti Valerijan iz Avensana – škof
sveta Virginija Centurione Bracelli – vdova in redovnica.

16. December
blaženi Adam iz Chaalisa – opat in škof
sveta Adelajda – cesarica
sveti Adon – menih in škof
svete Afriške mučenke – device
sveti Agej – prerok
sveti Ananija, Azarija in Mizael – svetopisemski mladeniči
blažena Barbara iz Toscane – devica in mučenka
sveti Bean – puščavnik
sveti Everard – grof in vitez
blaženi Filip Sifong Onfitak – družinski oče, katehet in mučenec
blaženi Honorat Kozminski – kapucinski redovnik in duhovnik
blaženi Humbert iz Hautecombe – menih
blaženi Klemen Marchisio – duhovnik in ustanovitelj
sveti Makarij de Collesano – menih in opat
blažena Marija od Angelov (Marijana) Fontanella – devica in priorica
blaženi Rajnold (Raynaud) von Bar – grof in opat
blaženi Sebastijan Maggi – duhovnik in redovnik
sveti Valentin, Navalis, Konkordij in Agrikola iz Ravene – mučenci.

17. December
sveta Bega – vdova in opatinja
blaženi Henrik iz Altenberga – kanonik in menih
blaženi Hijacint Marija (Henrik) Cormier iz Rima – duhovnik in redovnik
sveti Janez de Matha – ustanovitelj trinitarskega reda
sveti Jožef Manyanet y Vives – duhovnik
sveti Judikael – kralj
sveti Krištof de Collesano – menih
blaženi Lambert iz Cambraije – menih
blažena Matilda od Svetega Srca Tellez Robles – devica in ustanoviteljica
sveti Modest Jeruzalemski – patriarh in mučenec
sveti mučenci iz Beit Guvrina
sveti mučenci iz Elevteropola – vojaki in mučenci
sveta Olimpija – vdova in redovna ustanoviteljica
blaženi Rudolf iz Heisterbacha – konverz
sveti Sturmij iz Fulde – opat in misijonar
sveta Vivina – puščavnica in opatinja.

18. December
sveti Flanan – škof
sveti Gacijan – škof
blažena Julija Valle – redovnica
sveti Malahija – prerok
Marijino pričakovanje poroda – spomin
sveti Mojzet – mučenec
sveti Namfamon, Miggin, Sanama, Lucita in tovariši – mučenci
sveti Pavel, Peter Truong in Peter Vu – kateheti in mučenci
blaženi Peter iz Arrasa – opat in škof
sveti Rufus in tovariši – mučenci
blaženi Vikbert iz Nazareta – konverz
sveti Vunibald – opat.

19. December
sveti Anastazij I. – papež
sveti Darij, Pavel, Zosim in Sekund – mučenci
blaženi Dorotej de Vilalba dels Arcs – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Frančišek Ksaver Ha Trong Mau in tovariši – katehet, poljedelci in mučenci
sveti Gregor iz Auxerra – škof
blaženi Janez iz Clairvauxa – menih
blaženi Marija Eva od Previdnosti Noiszewska in Marija Marta od Jezusa Wolowsk – redovnici, devici in mučenki
blaženi Martin de Barcelona – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Mengoz iz Himmeroda – konverz
blaženi Urban V. – papež
blaženi Viljem Fenolski – puščavnik in redovnik.

20. December
sveti Dominik iz Silosa – opat
sveti Filogonij – odvetnik in škof
sveti Julij iz Geldube – mučenec
blaženi Kristijan iz Tonnera – opat in škof
sveti Liberal – konzul in mučenec
sveti Liberat – škof
blažena Marija iz Évore – devica
blaženi Mihael Piaszczyński – duhovnik in mučenec
sveti Ursicin – puščavnik in ustanovitelj
blaženi Vincencij Romano – duhovnik
sveti Zefirin – papež.

21. December
sveti Andrej Dung Lac – duhovnik in mučenec
blaženi Anton Durcovici – škof in mučenec
blaženi Dominik Spadafora – duhovnik in redovnik
blaženi Janez iz Grandselve – konverz
sveti Mihej – prerok
blaženi Peter Friedhofen – redovnik
sveti Peter Kanizij – duhovnik in cerkveni učitelj
sveti Temistokles – pastir in mučenec
blaženi Tomaž – menih.

22. December
blaženi Adam – menih
sveti Bazilej iz Antiohije – patriarh in mučenec
sveti Demetrij, Honorat in Flor – mučenci
sveti egiptovski mučenci
sveti Flavijan iz Civitavecchie – prefekt in mučenec
sveta Frančiška Ksaverija Cabrini – redovna ustanoviteljica
sveti Heremon in tovariši – škof in mučenci
sveti Hunger – škof
sveti Ishirion – mučenec
sveti menihi iz Raitha – mučenci
sveti mučenci z Labikanske ceste
blaženi Robert iz Chaalisa – menih in škof
blaženi Tomaž Holland – duhovnik, redovnik in mučenec.

23. December
sveti Anton (Antonio) Galvao – duhovnik in redovnik
svetih deset mučencev iz Krete
blaženi Engelbert iz Zülpicha – konverz
blaženi Gotfríd iz Heisterbacha – kanonik in menih
blaženi Hartman – škof
sveti Ivo (Yves) – škof
blaženi Janez Cirita iz Salzedas – opat
sveti Janez Kentski – profesor in zavetnik Poljske
sveti Janez Stone – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Jožef Cho Yun-ho – laik, katehet in mučenec
sveta Marija Marguerite d’Youville – redovna ustanoviteljica
blaženi Nikolaj Faktor iz Valencije – duhovnik in redovnik
sveti nikomedijski mučenci
blaženi Pavel Meléndez Gonzalo – družinski oče in mučenec
sveti Servul – berač
sveti Torlak – škof
sveta Viktorija Rimska – devica in mučenka.

24. December
Adam in Eva – prastarša
sveta Adela – opatinja
blaženi Bartolomej Marija Dal Monte – duhovnik in ustanovitelj
sveti Delfin – škof
svete device iz Antiohije – mučenke
sveti Gregor Spoletski – duhovnik in mučenec
sveta Irmina (Hermina) – opatinja
sveti Jezusovi predniki – spomin
sveti Lucijan in tovariši – mučenci iz Tripolisa
sveta Pavla Elizabeta (Konstancija) Cerioli – vdova in redovna ustanoviteljica
sveta Tarsila – devica
sveti večer.

25. December
sveti Albert (Adam) Chmielowski – tretjerednik in slikar
sveta Anastazija – mučenka
blaženi Bentivol de Bonis – duhovnik in redovnik
Božič – praznik Jezusovega rojstva
sveta Evgenija Rimska – mučenka
sveta Jovin in Bazilej – mučenca
blažena Marija od Apostolov (Marija Terezija) von Wüllenweber – devica in ustanoviteljica
blaženi Mihael Nakašima – redovni brat in mučenec
sveti Peter Častitljivi – opat.

26. December
blažena Agata Phutta – devica in mučenka
blažena Bibijana Hampaj – devica in mučenka
blažena Cecilija Butsi – kuharica, devica in mučenka
sveti Dionizij – papež
sveti Evtimij – škof in mučenec
blažena Lucija Khambang – devica, učiteljica in mučenka
blažena Marija Phon – devica in mučenka
sveti Marin Rimski – senator in mučenec
blažena Neža (Agnes) Fila – devica, učiteljica in mučenka
blaženi Sekund Pollo – duhovnik in kurat
sveti Štefan – diakon in prvi mučenec
sveta Vincencija Marija López Vicuňa – devica in redovna ustanoviteljica
sveti Zenon – tkalec in škof
sveti Zosim – papež.

27. December
blaženi Alafríd (Alfred) Parte – duhovnik in mučenec
sveta Fabiola – vdova
sveti Janez – apostol in evangelist
blaženi Jožef Marija Corbin Ferrer – laik in mučenec
sveti Maksim Aleksandrijski – škof
blažena Sara Salkahazi – redovnica, pisateljica in mučenka
sveta Teodor in Teofan Graptus- brata, meniha, duhovnika in mučenca.

28. December
sveti Anton – puščavnik in menih
sveta Evtihij in Domicijan – duhovnik in diakon, mučenca
sveti Gašper del Bufalo – duhovnik in misijonar
blaženi Gregor Homyšyn – škof in mučenec
sveta Katarina Volpicelli – redovna ustanoviteljica
blažena Mateja de Nazareis – opatinja
sveti nedolžni otroci – mučenci
sveti Teona – škof.

29. December
sveti Benedikta Hyon Kyong-nyon in tovariši – vdova, katehistinja in mučenci
sveti David – kralj in prerok
sveti Ebrulf – dvornik in opat
blaženi Gerard Cagnoli iz Palerma – puščavnik in redovnik
blaženi Henrik Janez Requena – duhovnik in mučenec
blaženi Janez Krstnik Ferreres – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Jožef Aparicio Sanz – duhovnik in mučenec
blaženi Jožef Perpiňá Nácher – telegrafist, odvetnik in mučenec
sveti Libos – škof in mučenec
sveti Marcel – opat
sveti Martinijan – škof
sveti Tomaž Becket – škof in mučenec
sveti Trofim iz Arlesa – škof
blaženi Viljem Howard iz Londona – vojvoda in mučenec.

30. December
sveti Anizij Solunski – škof
sveti Egvin (Egwin) – menih in škof
blažena Evgenija Ravasco iz Genove – devica in ustanoviteljica
sveti Feliks I. – papež
sveti Geremar – opat
sveti Hermet – eksorcist in mučenec
blaženi Janez Marija Boccardo – duhovnik in ustanovitelj
sveti Jukund – škof
sveti Lovrenc – menih
sveti Mansuet in tovariši iz Aleksandrije – mučenci
blažena Marjeta Colonna – devica
sveti Perpetuus – škof
blaženi Radulf iz Vaucellesa – opat
sveti Rainerij iz Abruzza – škof
sveti Rogerij iz Canne – škof

31. December
blaženi Alan iz Solminihaca – škof
blaženi Alojzij Evlogij (Luis Eulogio) Vidaurrázaga Gónzalez – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Barbacijan iz Ravene – duhovnik
sveta Donata in tovarišice – mučenke
sveti Janez Frančišek Regis – redovnik, duhovnik in ljudski misijonar
sveta Kolumba – devica in mučenka
sveti Marij Aventicus iz Lausanne – škof
sveta Melanija mlajša – dobrodelnica in opatinja
sveti Silvester – papež
sveti večer
sveti Zotik – duhovnik in mučenec.

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December