»Eksotična« imena ali svetniški zavetniki?

p. Silvin Krajnc, rektor bazilike na Brezjah
Starši prinesejo h krstu deklico po imenu Enya. Kako ravnati? Poiskati svetniškega zavetnika, ki je najbližji njenemu imenu ali raje ne? Kaj želijo starši? Kakšno pa je vaše mnenje oz. kaj jim predlagate?

Ko se pridejo starši pogovarjat o krstu otroka, je njegovo ime že izbrano in zapisano v rojstnem listu. Njihovo odločitev je treba spoštovati. Če je ime za naša ušesa nenavadno, skušamo skupaj poiskati nebeškega zavetnika. Sam namreč vedno zapišem v krstno in družinsko knjigo tudi datum, kdaj otrok goduje. Enya me takoj spomni na ime Ksenija, zato bi verjetno staršem predlagal, naj otrok goduje 26. januarja, ko se spominjamo sv. Ksenofona. Ženska oblika tega za nas nenavadnega imena je namreč Ksenija.

Ali najdete sorodna imena za vsa, neredko tudi prav »eksotična« imena, ki jih danes starši dajejo otrokom?

Za vsa imena je težko najti sorodna imena, ki bi bila blizu imenu svetnika ali svetnice. Pri takih »eksotičnih« imenih običajno starši sami predlagajo še kakšno ime. Spomnim se staršev, s katerimi smo si bili domači, saj sem oba imel pred leti pri katehezi. Otroku so dali ime Bit in svojo izbiro utemeljili z razmišljanjem o bitju, življenju, o biti zares nekdo. Radi bi, da bi njihov fant bil res človek, ki mu je v življenju bistveno, da je nekdo in ne da ima čim več. Na to čisto resno, a vendar malo za ušesa privlečeno razlago, sem odgovoril malo v šali, da mu bodo drugi otroci govorili, da je »zabit«, in da bo večkrat »nabit«. Nič niso zamerili. Seveda pa sta že imela izbrano dodatno ime za sveti krst. Krstili smo ga na ime Bit Mihael.

Katero ime naj bo potem vpisano kot »krstno«? Ime, ki ga izberejo starši, ime svetniškega zavetnika, obe imeni?

Prav je, da je v krstni knjigi na prvem mestu zapisano tisto ime, ki je tudi v rojstnem listu. Z dokumenti potem ne bo težav.

Zakaj je dobro, da imamo svetniškega zavetnika?

Kristjani verujemo v občestvo svetnikov, ki so božji in naši prijatelji. V sebi so uresničili ljubezen do Boga in do ljudi. Kot taki so nam vzor in spodbuda za naše življenje. Ko otroci rastejo, jim veliko pomenijo junaštva raznih ljudi. In če je med njimi tudi svetnik, čigar ime nosijo, so na to zelo ponosni. Starši jim lahko iz knjig Leto svetnikov preberejo življenjepis in se ob njem z njimi pogovarjajo. Ob takem pogovoru se zaiskri prenekatera misel, čudenje in spodbuda.

Se vam zdi, da starši danes dovolj premislijo, kako bodo imenovali svojega otroka, ali se odločajo preveč po trenutni modi?

Nekateri starši v času pričakovanja rojstva otroka izbirajo med imeni, ki so se že pojavila pri njihovih prednikih. Spomnim se očeta, ki je rekel, da ima sin Dominik ime po pradedu po ženini strani (njegove žene). Njegovo ime je videl vklesano na nagrobnem spomeniku. Nekateri starši pod vplivom novodobnih duhovnosti iščejo taka imena, ki so v sozvočju z naravo, s časom, v katerem je otrok rojen, s priimkom, ki ga bo nosil. Menijo, da bo ime vplivalo nanj. Starši bi se morali zavedati, da z izbiro imena nekako določijo otroka za vse življenje. Zato je pomembno, da ga ne izbirajo po modnem ključu in ne po številčni vrednosti črk.

Nekateri menijo, da ima otrok, ki so mu starši izbrali ime, za katerega ni mogoče najti zavetnika, toliko več možnosti, da postane svetnik in tako poveča seznam svetniških imen za še eno novo… Kaj menite vi?

Bog daj, da bi bilo tako! Vendar mislim, da ima z vsakim že znanim imenom enake možnosti.

Krst je kljub vsemu mnogo pomembnejši kakor izbira imena. Kaj se pravzaprav »zgodi« pri krstu?

Vsak izmed nas je enkratno bitje in Bog si je naša imena zapisal na dlani, da bi jih imel vedno pred očmi, slikovito piše v Stari zavezi. Pomembno je ime, ki nam ga bo dal Bog: pravičen, dober, pošten, iskren, ljubezniv, zvest …

Da bi to zmogli, nas Bog naredi pri krstu za svoje posinovljene sinove in hčere. Obda nas s svojo ljubeznijo, zato moremo vse življenje zaradi njegove zastonjske ljubezni do nas prehajati iz smrti greha in ranjenosti v življenje darovanja in služenja. S krstom se odločimo za boj za resnično, dobro in lepo. Vse življenje se bomo skupaj s Kristusom trudili premagovati zlo v sebi in okoli nas. Pri tem so nam zmage svetnikov, katerih imena nosimo, v veliko oporo.

B. K.
Vir