Jezusov krst

Jezusov krstPred prenovljenim bogoslužjem je bil praznik Jezusovega krsta skoraj neopazen. Nekoliko ga je sicer omenjalo bogoslužje praznika Gospodovega razglašenja, vendar se je sam spomin nanj obhajal osem dni kasneje, na delavnik, 13. januarja.
Pokoncilska prenova je dala prazniku pomen, ki mu ga pripisuje Sveto pismo. Za božičem in Gospodovim razglašenjem je zdaj praznik Jezusovega krsta tretji božični praznik, ki ga obhajamo na nedeljo po Gospodovem razglašenju.
O Jezusovem krstu poročajo vsi prvi trije evangelisti kot začetnem dogodku Jezusovega javnega delovanja. (prim. Mt 3,13-17Mt 3,13-17
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Jezusov krst ; 13 Takrat pride Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. 14 Janez pa mu je branil in rekel: »Meni je treba, da me ti krstiš, pa hodiš ti k meni?« 15 Jezus mu je odgovoril: »Pusti zdaj; zakaj spodobi se nama, da tako spolniva vso pravico.« Tedaj mu je pustil. 16 Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode; in glej, odprla so se mu nebesa in videl je božjega Duha, ki se je kakor golob spuščal navzdol in prihajal nadenj; 17 in glej, iz nebes se je začul glas: »Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; Mr 1,16-11Mr 1,16-11
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; Lk 3,21-22Lk 3,21-22
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Jezusov krst ; 21 Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo: 22 in nadenj je prišel Sveti Duh v telesni podobi kakor golob; in iz nebes se je začul glas: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Jezus je sam o sebi vedel, da je tisti Božji služabnik, o katerem je bilo napovedano, da bo naložil nase grehe mnogih (prim. Iz 53). Ko je prišel od Očeta določen čas se je, čeprav je bil brez greha, uvrstil med grešnike, ki so od Janeza Krstnika prejemali krst pokore. Kakor vedno in v vseh stvareh je hotel tudi s prejemom Janezovega krsta izpolniti Očetovo voljo. Kot Jagnje, ki odjemlje grehe sveta (prim. Jn l, 29), je hotel nepokorščino in napuh prvega Adamovega greha in greha vseh Adamovih potomcev popraviti s ponižnostjo in pokorščino.

Jezusov krst v Jordanu je že naznanjal in pripravljal njegov dokončni odrešitveni krst, to se pravi smrt na križu (prim. Lk 12, 50Lk 12, 50
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

50 Biti pa moram krščen s krstom in kako bridko mi je, dokler se ne izvrši. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). S krstom je Jezus tako rekoč uradno potrjen v svoji odrešenjski službi. Oče in Sveti Duh sta poroka da je res božji Sin in ga predstavita svetu, da  bi svet sprejel njegovo oznanilo. Tako se zgodovina odrešenja uresničuje v Kristusu s sodelovanjem Svete Trojice. S krstom je Jezus začel delo našega odrešenja. S krstom tudi mi postanemo deležni tega njegovega odrešenja. Tudi za nas je krst sam po sebi le začetek in izhodišče našega poslanstva, kakor je bil za Jezusa njegov krst. Ves teži za dosego polnosti življenja v Kristusu.

S praznikom Kristusovega krsta se liturgično konča božični čas. Ima pa božični značaj tudi še praznik Jezusovega darovanja (svečnica), ki je na 2. februar postavljen zato, ker se takrat izteka štirideset dni po božiču. V naši ljudski zavesti in pobožnosti je pravzaprav šele takrat pravi sklep božičnega časa. Zato navadno šele takrat pospravimo jaslice in nehamo peti božične pesmi.

Vir: France Oražem; Leto Kristusove skrivnosti 83

***

Jezusov krstVsak oče se razveseli moškega potomca. V patriarhalni družbi je sin upanje, da rod ne bo izumrl. V moškega potomca se prenesejo vsa pričakovanja, posebno če je prvorojenec, kaj šele, če je edinec. Ne le mati, ampak tudi oče skrbno bedi nad njim, ga iz dneva v dan vodi v umetnost življenja, mu razkriva skrivnosti rodovine in pazi, da se mu ne bi zgodilo kaj hudega.
»Lepi stari časi!« bi morda kdo pripomnil. Res je. Večina bi pritrdila, da se je mnogo teh starodavnih navad in uvajanj v življenje izgubilo. In kaj nam ostane, ko te stvari pokopljemo? Posameznik, ki ne ve, od kod je prišel in kam je usmerjeno njegovo življenje. Zato se danes srečujemo z generacijami, ki so izgubljene, ker nimajo korenin in zato ne zmorejo nadaljevati zgodovine na temeljih svojih prednikov.
Praznik Jezusovega krsta nam razodeva Očeta, ki se veseli svojega Sina. Oče je prenesel svoje poslanstvo na Sina preden je ta prišel na svet in je sedaj ponosen, da je Sin začel dosledno izpolnjevati nalogo, ki mu je bila zaupana. Zato lahko s ponosom reče: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«
Poznam očete, ki z velikim ponosom govorijo o svojih otrocih, še prav posebej o svojih sinovih. Njihov obraz zažari v neki posebni svetlobi, besede so premišljene in na pravem mestu, kot da prihajajo iz prostranstva, kjer je vse urejeno in se ni bati kakšnega spodrsljaja. Od kod jim ta modrost, ki jo prenašajo na svoje otroke? Je v ozadju močna tradicija? Imajo morda drugačen odnos do dediščine svojih prednikov? So morda bili sami deležni modrosti svojih očetov in sedaj delijo bogato izkušnjo s svojimi otroki? V ozadju je verjetno vse našteto, še prav posebej pa želja, da bi bili njihovi otroci srečni in zadovoljni, k čemur zgoraj naštete stvari vodijo. Ko temu dodamo še Božji blagoslov, dobijo temelji pravo trdnost.
Današnja nedelja izpostavi krst kot zakrament, ki nam odpira neslutene možnosti polnega življenja. Tukaj ne gre za Janezovo oblivanje z vodo in simbolično zunanje znamenje, da se človek želi spremeniti. Mi smo prejeli Jezusov krst v moči Božjega Duha, ki nas dejansko postavi v drugačno stanje, kjer je polno, smiselno življenje možno.
Voda umiva, očiščuje in prenavlja na ravni fizičnega bivanja, v zakramentu pa dobi moč, da človeka postavi v svet nadnaravnega. Brez tega zadnjega cilja je človek izgubljen, prisiljen živeti iz dneva v dan. Ko postavimo svoje življenje na te temelje, se zavemo poslanstva, ki nam je bilo izročeno, pred nami se odpre novo prostranstvo in zaslišimo Očetov glas: »Ta je moj ljubljeni otrok, nad katerim imam veselje.«
župnik Branko Balažic
Vir

***

S praznikom treh kraljev smo zaključili božično praznovanje in vesel sem, da se vas je toliko zbralo pri maši zvečer in da ste otroci mislili na svoje vrstnike, ki umirajo, ker nimajo dovolj hrane. Kako pomembno je, da znamo v določenih dnevih odložiti svoje navajene obveznosti in posvetiti urico časa Bogu. Nekateri tega niso mogli zaradi službe, nekateri pa tudi pomislili niso na to možnost, morda jih bo ta beseda v prihodnje spomnila. Dobro vem, da tisto, kar žrtvujemo iz ljubezni do Boga v njem tisočkrat pridobimo.
Nedelja po treh kraljih je praznik Jezusovega krsta. Obenem se to nedeljo spominjamo Jezusovega prvega čudeža v Kani galilejski, ko je na svatbi spremenil vodo v vino, ker je zmanjkalo vina za goste. Ta dogodek nam govori o Jezusovi tenkočutnosti za stiske in potrebe malega človeka in to po posredovanju Marije njegove in naše matere. Za nas je to nauk, kako naj ravnamo v stiskah in težavah. Da se obrnemo na nebeško mater in Jezusa s prošnjo. Prošnja je vedno potrebna, ker odpira naše zavedanje Boga. Čeprav Bog že naprej ve, kaj potrebujemo in kaj je dobro.

JEZUSOV IN NAŠ KRST.

Jezusov krstKo je Janez Krstnik oblil z vodo Jezusa, so se odprla nebesa in zaslišal se je Očetov glas, sveti Duh pa se je nad Jezusom prikazal v podobi goloba. Za Jezusa je to začetek oznanjevanja odrešenja, ki je trajalo tri leta, da se je izvršilo s smrtjo in vstajenjem ter po prihodu svetega Duha nadaljevalo v Cerkvi v kateri danes mi to odrešenje uresničujemo. V proces smo se vključili s krstom, ko so se tudi nad nami odprla nebesa in Oče je vsakega med nami poklical: »Ta je moj ljubljeni sin, zelo sem ga vesel!«. Od trenutka krsta naprej smo otroci Boga Očeta, bratje in sestre Sina Jezusa in maziljenci sv. Duha.

NAŠE POSLANSTVO.

S krstom smo prejeli trojno poslanstvo kot sodelavci odrešenja

Duhovniško poslanstvo   uresničujemo pri vsakdanji molitvi in daritvi svete maše, kjer z duhovnikom darujemo Bogu svoje življenj, delo trpljenje in veselje. To je izmenjava življenja med Bogom in nami, ki najgloblje sega v naše bivanje, saj z darovanjem Bogu omogočimo delovanje v naš prid. Kajti s tem, ko nam je Bog dal svobodno voljo, mu mi lahko preprečimo delovanje v našem življenju, če mu z darovanjem ne dovolimo vstopa vanj. To se zgodi takrat, ko zanemarimo in zavržemo možnost izmenjave, ki jo je Bog zapovedal: »Posvečuj Gospodov dan!«. Ne zaradi sebe, ampak zaradi nas, ker nas pozna in ve za našo šibkost.

Preroško poslanstvo – uresničujemo z razbiranjem božjih sporočil in posredovanjem teh v svoje okolje. Tu so navdihi, opozorila, znamenja in vsa tista najbolj notranja doživetja odnosa z Bogom, ki so največkrat namenjena samo nam, včasih pa tudi bližnjim. Nekateri svetniki so ta razodetja dobili za vso Cerkev in ves svet. To poslanstvo se lahko uresničuje le v tesnem in iskrenem odnosu z Bogom. Bogoslužno leto nas na različne načine želi z doživljanjem posameznih obdobij  vključiti v skrivnost odrešenja.

Kraljevsko – vodstveno poslanstvo – uresničujemo s pričevanjem, to je življenjem po božjih zapovedih in uresničevanjem zgleda Jezusa v svojem življenju. V najodličnejši meri živimo to poslanstvo v družini z uresničevanjem obljub, danih pri krstu. Verjetno bo to eno najtežjih vprašanj, ko se bomo srečali z Očetom ob koncu življenja, kako smo družino oblikovali v veri.
Vir

 

Bratje kapucini o Jezusovem krstu

 

SPOMIN JEZUSOVEGA KRSTA V JORDANU

Bogoslužna besedila že na dan Gospodovega razglašenja razen prihoda modrih z Jutrovega omenjajo tudi Jezusov krst v Jordanu. Takrat je bil Kristus »razglašen« judovski javnosti. Kot obljubljenega Mesija ga je spoznal in »razglasil« Mesijev predhodnik Janez Krstnik. Omenjen je pa tudi prvi čudež, ki ga je Jezus storil na ženitnini v Kani, ko je spremenil vodo v vino in »razodel svoje veličastvo«, tako da so »njegovi učenci verovali vanj« (Jan 2, 11Jan 2, 11
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

11 Tako je v Kani galilejski Jezus storil prvi čudež in razodel svoje veličastvo – in njegovi učenci so verovali vanj. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Ker pa že prihod zastopnikov poganskih narodov h Gospodu vsebuje dovolj bogastva za praznovanje, je razumljivo, da zahodna Cerkev skrivnost Jezusovega krsta obhaja posebej, čeprav ne brez zveze s praznikom Gospodovega razglašenja. Tako imamo na sklepni dan prazniške osmine »Spomin krsta našega Gospoda Jezusa Kristusa«.

O Jezusovem krstu poročajo vsi prvi trije evangelisti kot o začetnem dogodku Jezusovega javnega delovanja (Mt 3, 13-7Mt 3, 13-7
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; Mr 1, 9Mr 1, 9
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Jezusov krst ; 9 Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in se je dal Janezu krstiti v Jordanu. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
sl; Lk 3, 21. 22Lk 3, 21. 22
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Jezusov krst ; 21 Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo: 22 in nadenj je prišel Sveti Duh v telesni podobi kakor golob; in iz nebes se je začul glas: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
); sv. Janez pa Jezusov krst vsaj nakazuje (Jan 1, 32Jan 1, 32
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

32 In Janez je pričeval: »Videl sem Duha, ki je prihajal kakor golob z neba in ostal na njem. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
sl.; prim. še Apd 10, 38Apd 10, 38
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

38 kako je Bog s Svetim Duhom in z močjo mazilil Jezusa iz Nazareta, ki je hodil od kraja do kraja, delil dobrote in ozdravljal vse, ki so bili po hudem duhu obsedeni, zakaj Bog je bil z njim. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

Jezus je sam o sebi vedel, da je tisti božji služabnik, o katerem je bilo napovedano (Iz 53), da bo naložil nase grehe »mnogih«, to se pravi »množice«, vseh (Mr 10, 45; 14, 24Mr 10, 45; 14, 24
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

45 Zakaj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.« 24 in rekel jim je: »To je moja kri, kri zaveze, ki bo kmalu za mnoge prelita. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; Jan 1, 29Jan 1, 29
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

29 Drugega dne je videl Jezusa, ko je prihajal k njemu, in je rekel: »Glejte, Jagnje božje, ki odjemlje greh sveta. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Ko je prišel od Očeta določeni čas, se je – čeprav je bil brez vsakega greha – uvrstil med grešnike, ki so od Janeza Krstnika prejemali krst pokore (Mt 3, 6Mt 3, 6
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

6 spovedovali so se svojih grehov ter se mu dajali krstiti v Jordanu. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), poslušni njegovemu klicu: »Spreobrnite se, zakaj nebeško kraljestvo se je približalo« (Mt 3, 2Mt 3, 2
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

2 »Spreobrnite se, zakaj nebeško kraljestvo se je približalo.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Kakor vedno in v vseh stvareh, je hotel tudi s prejemom Janezovega krsta izpolniti Očetovo voljo. To svojo temeljno usmerjenost – popolno pokorščino božji volji – je izrazil že tedaj, ko je kot dvanajstletni deček spričo Marijine in Jožefove zaskrbljenosti zaradi njegovega zaostanka v templju izrekel svojo prvo nam znano besedo: »Nista li vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta?« (Lk 2, 49Lk 2, 49
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

49 Glej, tvoj oče in jaz sva te žalostna iskala.« In rekel jima je: »Kaj sta me iskala? Ali nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta?« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Kot Jagnje, ki odjemlje greh sveta (Jan 1, 29Jan 1, 29
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

29 Drugega dne je videl Jezusa, ko je prihajal k njemu, in je rekel: »Glejte, Jagnje božje, ki odjemlje greh sveta. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), je hotel nepokorščino in napuh prvega Adamovega greha in greha vseh Adamovih potomcev popraviti s ponižnostjo in pokorščino. Ta Jezusov krst v Jordanu je že naznanjal in pripravljal njegov dokončni odrešitveni »krst«, to se pravi smrt na križu (Lk 12, 50Lk 12, 50
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

50 Biti pa moram krščen s krstom in kako bridko mi je, dokler se ne izvrši. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; Mr 10, 38Mr 10, 38
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

38 Jezus jima je rekel: »Ne vesta, kaj prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem, ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), ko se je ponižnost in pokorščina »drugega Adama« povzpela do vrhunca (prim. Flp 2, 8Flp 2, 8
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

8 Ponižal se je in je bil pokoren do smrti, smrti na križu. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

Tako je bilo Jezusovo javno mesijansko delovanje postavljeno tako rekoč v okvir dveh krstov, od katerih je prvi le začetni korak na poti k drugemu, odločilnemu za odrešenje in prenovitev sveta. Na drugi Jezusov »krst« misli evangelist sv. Janez, ko poroča, da sta iz Jezusove prebodene strani pritekla kri in voda, simbol dveh temeljnih zakramentov, namreč evharistije in krsta (Jan 19, 34. 35Jan 19, 34. 35
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

34 ampak mu je eden izmed vojakov s sulico prebodel stran in takoj je pritekla kri in voda. 35 In tisti, ki je videl, je pričeval in njegovo pričevanje je resnično; in on ve, da govori resnico, da bi tudi vi verovali. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; 1 Jan 5, 6-81 Jan 5, 6-8
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Izvor vere 6 Ta je, ki je prišel z vodo in krvjo, Jezus Kristus; ne le z vodo, marveč z vodo in krvjo. In Duh je, ki pričuje, kajti Duh je resnica. 7 Zakaj trije so, ki pričujejo [v nebesih: Oče, Beseda in Sveti Duh; in ti trije so eno. 8 In trije so, ki pričujejo na zemlji]: Duh in voda in kri, in ti trije so eno. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
); obenem vidi sv. Janez v vodi, ki je pritekla iz Jezusovega prebodenega srca, simbol milosti Svetega Duha: ko je bila izvršena daritev novozaveznega velikonočnega Jagnjeta, so začeli teči »studenci odrešenja« (Iz 12, 3Iz 12, 3
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

3 Z radostjo boste vodo zajemali iz studencev odrešenja. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) in »potoki žive vode« (Jan 7, 38Jan 7, 38
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

38 kdor v mene veruje. Iz njegovega osrčja bodo tekle reke žive vode, kakor pravi pismo.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) iz Mesijevega osrčja, kakor so napovedovali preroki (Zah 14, 8Zah 14, 8
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

8 Zgodi se tisti dan, da privro iz Jeruzalema žive vode: polovica njih se bo izlivala v vzhodno morje in polovica v zahodno morje. Poleti in pozimi bodo tekle. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Da evangelisti sploh poročajo o Jezusovem krstu, ima svoj razlog v odrešitvenem pomenu tega krsta. Ta pomen odseva iz pojavov, ki so nastopili za krstom. Vsi trije sinoptiki poročajo o trojem:

a) Takoj po krstu so se nad Jezusom odprla nebesa. To nas spominja na napoved preroka Izaija (64, 1) in je znamenje, da se začenja eshatološki (= poslednjemu veku pripadajoči) čas milosti: nastopil je Mesija, po katerem bo človeštvu omogočen »dostop k Očetu« (Ef 2, 18Ef 2, 18
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

18 kajti po njem imamo oboji v enem Duhu dostop k Očetu. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), vstop »v sama nebesa« (Hebr 9, 24Hebr 9, 24
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

24 Kristus namreč ni šel v svetišče, ki je narejeno z rokami in je le podoba pravega, marveč v sama nebesa, da se zdaj za nas predstavlja božjemu obličju; Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Pogoj za vstop v to eshatološko božje kraljestvo pa bo krst (prim. Jan 3, 5Jan 3, 5
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

5 Jezus odgovori: »Resnično, resnično, povem ti, ako se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v božje kraljestvo. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

b) Prvi pojav je pogoj za drugega: Ko so se odprla nebesa, je Sveti Duh v podobi goloba prišel nad Jezusa. Tudi to je znamenje poslednjih časov in pomeni, da je Jezus s pomočjo Svetega Duha (to hoče povedati hebraistični izraz »s Svetim Duhom in močjo« v Apd 10, 38Apd 10, 38
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

38 kako je Bog s Svetim Duhom in z močjo mazilil Jezusa iz Nazareta, ki je hodil od kraja do kraja, delil dobrote in ozdravljal vse, ki so bili po hudem duhu obsedeni, zakaj Bog je bil z njim. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; »in« ima tukaj pojasnjevalni pomen!) usposobljen (»maziljen«) za to, da bo začel izvrševati mesijansko nalogo, ki mu jo je določil Oče (prim. Sodn 3, 10; 6, 34; 11, 29Sodn 3, 10; 6, 34; 11, 29
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

10 Nadenj je prišel duh Gospodov in postal je sodnik v Izraelu. Šel je v boj in Gospod mu je dal v roke Kušan-Rišataima, kralja v Edomu; in njegova roka je zmagala nad Kušan Rišataimom. 34 je duh Gospodov navdal Gedeona. Zatrobil je na trombo. In pozvani so bili Abiezrijevci, da bi mu sledili. Jeftejeva zaobljuba in zmaga 29 Tedaj je prišel duh Gospodov nad Jefteja. In šel je skozi Galaad in Manaseja; potem je šel v galaadsko Masfo in od galaadske Masfe zoper Amonove sinove. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; 1 Kralj 10, 6; 11, 61 Kralj 10, 6; 11, 6
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

6 Rekla je kralju: »Resnično je, kar sem v svoji deželi slišala o tebi in tvoji modrosti. 6 In Salomon je delal, kar je bilo hudo v Gospodovih očeh, ter ni hodil popolnoma za Gospodom, kakor njegov oče David. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Začela se je izpolnjevati napoved o mesijanskem božjem služabniku: »Na njem bo počival Gospodov duh: duh modrosti in razumnosti…« (Iz 11, 2Iz 11, 2
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

2 Na njem bo počival duh Gospodov: duh modrosti in razumnosti, duh svéta in moči, duh spoznanja in strahu Gospodovega. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; prim. Jan 1, 32Jan 1, 32
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

32 In Janez je pričeval: »Videl sem Duha, ki je prihajal kakor golob z neba in ostal na njem. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
. 33); »Glej, moj služabnik…, moj izvoljeni, nad katerim imam veselje. Del sem nanj svojega duha…« (Iz 42, 1; 16, 1Iz 42, 1; 16, 1
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Prvi spev o Gospodovem služabniku 42 1 Glej, moj služabnik, ki ga podpiram, moj izvoljeni, nad katerim imam veselje. Del sem nanj svojega duha, da bo oznanil narodom pravo. Moabci se zatekajo v Judejo 16 1 Pošljite jagnjeta vladarju v deželi, od Sele po puščavi do gore sionske hčere! Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Prihod Svetega Duha je umestitev Mesija, o kateri govori stara zaveza. Obenem je to naznanilo binkošti, s katerimi se bo začela Cerkev (Ef 5, 25-32Ef 5, 25-32
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

25 Možje, ljubite svoje žene, kakor je tudi Kristus Cerkev ljubil in sam sebe zanjo dal, 26 da bi jo v vodni kopeli z besedo očistil in jo posvetil; 27 da bi napravil sam sebi slavno Cerkev, ki bi ne imela madeža ali gube ali kaj podobnega, ampak da bi bila sveta in brezmadežna. 28 Tako so tudi možje dolžni svoje žene ljubiti kot svoja telesa. 29 Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe. Kajti še nikoli nihče ni svojega telesa sovražil, marveč ga hrani in neguje, kakor Kristus Cerkev; 30 zakaj udje njegovega telesa smo . 31 »Zaradi tega bo zapustil človek očeta in mater in se bo držal svoje žene in bosta dva eno telo.« 32 Ta skrivnost je velika; jaz pa pravim: v Kristusu in v Cerkvi. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; Tit 3, 5Tit 3, 5
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

5 nas je odrešil, ne zaradi pravičnih del, ki smo jih mi storili, marveč po svojem usmiljenju v kopeli prerojenja in prenovljenja po Svetem Duhu, Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
sl.) in za vse, ki bodo vanjo vstopili, začel krst v Svetem Duhu (Apd 1, 5; 11, 16Apd 1, 5; 11, 16
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

5 zakaj Janez je krščeval z vodo, vi pa boste krščeni s Svetim Duhom ne dolgo po teh dneh.« 16 In spomnil sem se Gospodove besede, kako je govoril: ‚Janez je krščeval z vodo, vi pa boste krščeni s Svetim Duhom.‘ Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Nastopil je on, o katerem je Janez Krstnik oznanjeval, da bo krščeval s »Svetim Duhom in ognjem«. Sveti Duh je obljubljeni mesijanski dar; ogenj pa je sodba, ki se začenja z Jezusovim prihodom izpolnjevati (Jan 3, 18-21; 5, 22-25; 9, 39Jan 3, 18-21; 5, 22-25; 9, 39
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

18 Kdor vanj veruje, ne bo obsojen; kdor pa ne veruje, je že v obsodbi, ker ne veruje v ime edinorojenega Sina božjega. 19 Obsodba pa je v tem, da je na svet prišla luč, pa so ljudje bolj vzljubili temo ko luč, zakaj njih dela so bila hudobna. 20 Kajti vsak, kdor dela húdo, luč sovraži in ne hodi k luči, da bi se ne odkrila njegova dela; 21 kdor pa vrši resnico, prihaja k luči, da se njegova dela razodenejo, ker so storjena v Bogu.« 22 Kajti Oče tudi nikogar ne sodi, temveč je vso sodbo dal Sinu, 23 da bi vsi častili Sina, kakor časté Očeta; kdor ne časti Sina, ne časti Očeta, ki ga je poslal. 24 Resnično, resnično, povem vam: Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v sodbo, ampak je iz smrti prestopil v življenje. 25 Resnično, resnično, povem vam: Pride ura in je že zdaj, ko bodo mrtvi slišali glas božjega Sina in, kateri ga bodo slišali, bodo živeli. 39 In Jezus je rekel: »Za sodbo sem prišel na ta svet, da tisti, ki ne vidijo, spregledajo in, da tisti, ki vidijo, oslepé.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Oboje se začenja z Jezusovim krstom, ki je uvod v krst vernikov.

c) Tretji pojav je glas nebeškega Očeta: »Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje« (Mt 3, 17Mt 3, 17
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

17 in glej, iz nebes se je začul glas: »Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Izraza »ljubljeni« in »nad katerim imam veselje« spominjata na izpolnitev tega, kar pravi Izaija (42, 1) ob začetku svojega prvega speva o Gospodovem služabniku. Besede »nad katerim imam veselje« pomenijo: »Tebe sem izvolil« (prim. 1 Mkb 10, 471 Mkb 10, 47
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

47 Marveč so držali z Aleksandrom, ker jim je prvi ponudil prijateljstvo, in ostali so vedno njegovi zavezniki. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), izvolil za božjega služabnika – Mesija. – Izvolitev se je izvršila pred začetkom sveta; a svojo mesijansko nalogo prevzema božji služabnik – Mesija sedaj; sedaj se bo začel izvrševati večni božji sklep odrešenja (prim. Ps 2, 7Ps 2, 7
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

7 Oznanil bom Gospodov sklep; Gospod mi je rekel: »Moj sin si ti; jaz sem te danes rodil. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Besedo »sin« pa je treba razumeti tako, kakor jo razume Jezus sam, kadar govori o sebi kot božjem Sinu in o Bogu Očetu kot svojem Očetu v čisto drugačnem smislu, kakor pa to velja za učence (Mt 11, 27Mt 11, 27
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

27 Moj Oče mi je izročil vse, in nihče ne pozna Sina kakor le Oče, in nihče ne pozna Očeta kakor le Sin in komur hoče Sin razodeti. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; Lk 10, 22; 17, 25. 26Lk 10, 22; 17, 25. 26
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

22 Dà, Oče, zakaj tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne ve, kdo je Sin, razen Očeta; in kdo je Oče, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti.« 25 Poprej pa mora veliko trpeti in biti po tem rodu zavržen. 26 In kakor je bilo v Noetovih dneh, tako bo tudi v dneh Sinu človekovega: Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; Mr 13, 32Mr 13, 32
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

32 Za tisti dan ali uro pa nihče ne ve, niti angeli v nebesih niti Sin, ampak le Oče. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; itd.). Z besedo »sin« tukaj ni mišljen Mesijev naslov, marveč izraža edinstveni osebnostni sinovsko-očetovski odnos med Jezusom in Bogom Očetom. Ta odnos je tukaj omenjen zato, ker je to vzrok, zakaj je bil Jezus od Očeta izvoljen za Mesija; zdaj pri krstu v Jordanu se mu ta mesijanska naloga dejansko podeljuje.

Ta razglasitev Jezusa za božjega Sina obenem naznanja posinovljenje verujočih za božje otroke, tisto posinovljenje, ki se bo uresničevalo z zakramentom sv. krsta. Kdor se bo odzval Jezusovemu oznanilu o božjem kraljestvu in se dal krstiti, bo po Duhu edinorojenega božjega Sina deležen Jezusovega božjega sinovstva (Gal 4, 6Gal 4, 6
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

6 Ker ste pa sinovi, je Bog poslal Duha svojega Sina v naša srca, ki kliče: Aba, Oče! Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Jezusov »smrtni krst« (krst v Jordanu usmerja Jezusa na drugi, za odrešenje odločilni krst) nujno vodi k poveličanemu vstajenju, ko bo Kristusova poveličana človeška narava prejela polnost Svetega Duha in bo za človeštvo postajala »oživljajoči duh« (1 Kor 15, 451 Kor 15, 45
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

45 Tako je tudi pisano: »Postal je prvi človek Adam živo bitje,« poslednji Adam pa oživljajoč duh. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
): vsem namreč, ki bodo verovali in se dali krstiti, bo podeljevala Svetega Duha.

Zelo staro izročilo pripoveduje še o četrtem pojavu ob Jezusovem krstu: Voda reke Jordana je visoko vzvalovila in velikanska luč je zažarela; za Jordanovo vodovje je bil to dan nad vse dni. Gotovo je, da – v naslonitvi na sv. pismo samo (Hebr 6, 4Hebr 6, 4
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

4 Zakaj tistih, ki so bili kdaj že razsvetljeni in so okusili nebeški dar, ki so postali deležni Svetega Duha Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) – cerkveni očetje krst kot zakrament vere radi imenujejo »razsvetljenje«; Kristus sam, v katerega se s krstom vcepimo kakor mladike v trto, je sebe imenoval »luč sveta« in »luč življenja« (Jan 8, 12Jan 8, 12
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Jezus, luč sveta 12 Zopet jim je Jezus spregovoril: »Jaz sem luč sveta. Kdor gre za menoj, ne bo hodil v temi, marveč bo imel luč življenja.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). In komu ni znan bogati simbolizem luči, posebej še v zvezi z blagoslavljanjem krstne vode na veliko soboto?

Mnogi stari cerkveni očetje izražajo prepričanje, da je o priliki Jezusovega krsta v Jordanu voda vsega sveta prejela posvečevalno moč po Jezusu Kristusu in po Svetem Duhu, ki je prišel nad vodo. Sv. Gregor iz Nise npr. pravi: »Jordan je edini izmed rek vase prejel prvine posvečenja in blagoslova in je kakor iz studenca razlil milost krsta na ves svet« (Homil. o Kristusovem krstu: PG 46, 593). Znana je trditev sv. Atanazija: Kristus »je bil krščen za nas, in njegov krst je bil naš krst«. Neredki sholastični teologi so zato trdili, da je Jezus postavil zakrament sv. krsta tedaj, ko je bil v Jordanu sam krščen. Nobenega dvoma pa ni, da je Jezusov krst v Jordanu kazal na zakramentalno krstno dejanje in na učinke sv. krsta, ki nam odpre dostop do nebes in nas s podelitvijo mesijanskega daru Svetega Duha (polnost tega daru daje sv. birma) napravi deležne Kristusovega božjega sinovstva. Utemeljena je tudi misel, da je Gospod z dotikom svojega telesa posvetil vodo za krst, tako da je mogoče reči: »glede na snov« je krst že tedaj postavil (prim. sv. Tomaž 3 q. 39 a. 1).

Ker so se na razglašenje Gospodovo v bogoslužju zlasti na Vzhodu spominjali razen prihoda Modrih v Betlehem tudi Jezusovega krsta v Jordanu (in Jezusovega prvega čudeža v Kani galilejski), so na ta dan blagoslavljali krstno vodo in tudi slovesno krščevali. O tem npr. poroča Antonin Placentinus v svojih romarskih zapiskih (itinerariju) iz 1. 560-570. Tak blagoslov se je razširil deloma tudi na Zahodu. Iz južne Italije imamo ohranjen prevod grškega blagoslovitvenega obrazca, ki ima svoj višek v besedah: »Danes si posvetil vode reke Jordana, ko si poslal svojega Svetega Duha iz nebes in si strl glave tu skritih zmajev. Ti torej, dobrotljivi Kralj, bodi navzoč s prihodom Svetega Duha in posveti to vodo. Daj ji milost odrešenja, blagoslov Jordana.« – Ker je zahodna Cerkev krščevanje na razglašenje Gospodovo v splošnem odklanjala, je v latinskem obredu ostal le blagoslov vode, ki ni namenjen krščevanju, pač pa blagoslavljanju hiš

Dr. Anton Strle

Vir = Leto svetnikov