November

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December

1. November
sveti Arthur O’Neilly – duhovnik, misijonar in mučenec
sveti Avdomar (Omar) iz Therouanne – škof in pričevalec
sveti Avstremonij iz Clermont-Ferranda – škof
sveti Benignus – duhovnik in mučenec
sveta Cezarij in Julijan – diakon in duhovnik, mučenca
blaženi Dionizij Fujišima – redovnik in mučenec
blaženi Hermengild iz Salcede – menih
sveti Hieronim Hermosilla, Valentin Berrio Ochoa in Peter Almató Ribeira – škofa in duhovnik, mučenci
blaženi Klement Kyuemon in tovariši – mučenci
sveti Licinij iz Angersa – škof
sveti Magnus iz Milana – škof
sveti Marcel iz Pariza – škof
sveta Marija iz Rima – devica, sužnja in mučenka
sveti Maturín iz Larchanta – duhovnik in eksorcist
sveti Nonij Alvarez Pereira – vitez in redovni brat
blaženi Peter Onizzuca Sandayu – redovnik in mučenec
blaženi Peter Pavel Navarro – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Rajner Aretíni iz Arezza – redovni brat
sveti Romul iz Bourgesa – duhovnik in opat
blaženi Rupert Mayer – duhovnik in redovnik
sveti Severin iz Tivolija – menih
blažena Spinela iz Aranke – nuna
blaženi Teodor (Jurij) Romža – škof in mučenec
sveti Vigor iz Bayeuxa – menih in škof
Vsi sveti – praznik.

2. November
sveti Acindin, Pegasij, Aftonij, Elpidifor, Anempodist in tovariši – mučenci
sveti Ambrož iz Saint-Maurice-en-Valais – opat
častitljivi Bernard iz Calatrave – menih
sveti Domnin – škof
blaženi Janez Bodey iz Andovra – pravnik, učitelj in mučenec
sveti Jurij iz Vienne – škof
sveti Just Tržaški – mučenec
sveti Karterij, Stiriak, Tobija, Eudoksij, Agapij in tovariši – vojaki in mučenci
sveti Marcijan – vojak in puščavnik
sveti Malahija – škof
blažena Marjeta iz Lotaríngije – kneginja in vdova
sveti menihi iz Grünhaina – mučenci
blaženi Pij od svetega Alojzija Campidelli – redovnik
sveti Teodot iz Laodiceje – škof
sveti Viktorin Ptujski – škof in mučenec
spomin vseh vernih rajnih – praznik
sveta Winefrida iz Holywella – devica, opatinja in mučenka.

3. November
blažena Alpaida (Alpais) iz Cudota – devica in rekluza
sveti Berard iz Marsice – škof
sveti German, Teofil, Ciril, Cezarij in Vital – mučenci
sveti Guenael – opat
sveti Hermengavdij iz Urgella – škof
sveta Ida von Toggenburg – grofica in rekluza
sveti Joanicij iz Olimpa – menih
sveti Kvart iz Berytusa – učenec apostolov, škof
sveti Libertin – škof in mučenec
blaženi Manuel Lozano Garrido – novinar
sveti Martin de Porres – redovni brat in ranocelnik
sveta Odrada iz Alema – devica in nuna
sveti Papul – duhovnik in mučenec
sveti Peter Frančišek Neron – duhovnik, misijonar in mučenec
sveti Pirmin – škof in opat
sveta Silvija – mati
blaženi Simon Belacchi – redovnik
sveta Valentin in Hilarij – duhovnik in diakon, mučenca.

4. November
sveti Amancij (Amand) – škof
sveti Emerik Ogrski – knez
sveti Feliks de Valois iz Cerfroida – puščavnik
blažena Frančiška D’Amboise – ustanoviteljica karmeličank
blaženi Haket iz Ten Duinen – opat
blažena Helena Enselmini – devica in redovnica
sveti Henrik iz Himmeroda – konverz
sveti Karel (Drago) Boromejski – škof
sveti Klar iz Rochestra – duhovnik, puščavnik in mučenec
sveta Modesta iz Trierja – opatinja
sveta Nikander in Hermes – škof in duhovnik, mučenca
sveti Perpetuo – škof
sveti Pierij – duhovnik
sveti Prokul iz Autuna – škof
blažena Terezija Manganiello – tretjerednica
blaženi Udard iz Brechina – opat in škof
sveta Vital in Agrikola – mučenca.

5. November
blaženi Bernard Lichtenberg – duhovnik in mučenec
sveta Bertila iz Calaisa – opatinja
sveti Dominik (Ðaminh) Mau – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Domnin – zdravnik in mučenec
častitljiva Elizabeta iz Avile – opatinja
sveta Feliks in Evzebij iz Terracine – duhovnik in menih, mučenca
sveti Fibicij – opat in škof
sveti Gerald iz Beziersa – redovnik in škof
blaženi Gomidas Keumurgian – duhovnik, pridigar in mučenec
blaženi Gregor Lakota – škof
sveti Guetnok – opat
sveti Guido Maria Conforti – škof
blaženi Janez Anton Burró Más – redovnik in mučenec
sveti Laet (Lie) iz Orleansa – duhovnik in pričevalec
blažena Marija od Gore Karmel Viel Ferrando – devica in mučenka
sveti Marko – škof
sveti Teotim, Filotej, Timotej in Auksencij – mučenci.

6. November
blaženi Angelo Cuartas Cristobal in tovariši – bogoslovci in mučenci
sveti Atik in tovariši iz Frigije – mučenci
blažena Beatrika iz Morlanwelza – nuna
sveti Demetrij – aleksandrijski škof
sveti Feliks – mučenec
blaženi Gaufrid (Gofrid) iz Clairvauxa – menih
sveti Iltut (Illtyd) iz Walesa – opat in ustanovitelj
blažena Kristina Stommelnska – devica in mistikinja
sveti Lenart – opat in puščavnik
blažena Marija Karmen Lacaba Andia in tovarišice – redovnice in mučenke
sveti Melanij – menih in škof
sveti mučenci iz Antiohije
sveti mučenci iz Gaze – vojaki
sveti Pavel – patriarh in mučenec
sveti Protazij iz Lausanne – škof
sveti Sever iz Barcelone – škof in mučenec
blaženi Simon von Geldern iz Aulne – plemič, redovni brat in mistik
sveti Štefan iz Apta – škof
sveti Teobald iz Dorata – kanonik in diakon
blaženi Teodoro Illera de Olmo in tovariši – duhovniki, redovniki, redovnice in laiki, mučenci
sveti Vinok – opat.

7. November
sveti Amarant – mučenec
blaženi Antonio Baldinucci – redovnik, duhovnik in ljudski misijonar
sveti Atenodor – škof
sveti Bald iz Toursa – škof
sveti Engelbert – škof
sveti Florencij iz Strasbourga – škof
blaženi Gisbert (Guisbert) iz Bebenhausna – prior
sveti Herkulan – škof in mučenec
sveti Hieron in tovariši – mučenci
sveta Hijacint Castaňeda in Vincenc Le Quang Liem – duhovnika, redovnika in mučenca
sveti Kungar (Congar) iz Congresburyja – opat
sveti Lazar – puščavnik in stilit
sveti Pavel Lemps iz Bonefffe – duhovnik, menih in mučenec
sveti Peter Wu Guo-šeng – katehet in mučenec
sveti Prosdocim iz Padove – škof
sveti Vilibrord – škof
sveti Vincencij Grossi – duhovnik.

8. November
sveti Adeodat I. – papež
blaženi Anton Pavel (Antolin Pablos) Villanueva – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Godfrid Amienski (Bogomir) – škof
blaženi Janez Duns Scot – redovnik, duhovnik in teolog
sveti Jožef Nguyen Đinh Nghi, Pavel Nguyen Ngan, Martin Ta Đuc Thinh, Martin Tho in Janez Baptista Con – duhovniki in poljedelca, mučenci
sveti Klar – duhovnik
blažena Marija Križanega (Elizabeta Marija) Satellico – opatinja
častitljivi Placid – opat
sveti Simpronijan, Klavdij, Nikostrat in Simplicij – kamnoseki in mučenci
sveti Willehad – škof.

9. November
sveti Agripin – škof
blaženi Alberon iz Ten Duinen – opat
sveta Elizabeta presvete Trojice – karmeličanka
sveti Evstolija in Sopatra – devici
blaženi Gabrijel Ferretti iz Ancone – duhovnik in redovnik
blaženi Gracija de Catharo iz Murana – voznik čolna in redovnik
blaženi Henrik Hlebowicz iz Borysowa – duhovnik in mučenec
blažena Ivana iz Signe – pastirica, devica in puščavnica
sveti Jurij (Georg) iz Lodeve – škof
blaženi Jurij Napper iz Oxforda – duhovnik in mučenec
Posvetitev lateranske bazilike – spomin
blaženi Ludvik Morbioli – spokornik
blaženi Monaldo Koprski – redovnik, pravnik, teolog in filozof
sveti Teodor (Božidar, Darko) – mučenec
sveti Ursin – škof
sveti Viton – škof.

10. November
blaženi Aciskl (Joahim) Pina Piazuelo – redovnik in mučenec
blaženi Alkvirin iz Clairvauxa – menih
sveti Andrej Avelinski – duhovnik
blaženi Andrej iz Chaalisa – opat
sveti Bavdolin iz Villa del Foro – puščavnik
sveti Demetrij, Anan, Evstozij in tovariši – škof, diakon, mučenci
blaženi Edvard Müller – duhovnik in mučenec
blaženi Hermann Lange – duhovnik in mučenec
blaženi Janez Prassek – duhovnik in mučenec
sveti Just iz Canterburyja – škof
sveti Leonij iz Meluna – pričevalec
sveti Leon I. Veliki – papež in cerkveni učitelj
sveta Narses in Jožef – škof in učenec, mučenca
sveti Orest – mučenec
sveti Prob iz Ravene – škof.

11. November
blažena Alicija Kotowska iz Laska Piasnice – devica, redovnica in mučenka
sveti Bertvin – škof in opat
blaženi Henrik iz Heisterbacha – opat
sveti Janez Miloščinar – patriarh
sveti Jernej – opat
sveta Marina de Omura iz Nagasakija – devica in mučenka
sveti Martin iz Toursa – škof
sveti Menna – puščavnik
sveti Menna Egiptovski – vojak, puščavnik in mučenec
blažena Ozilija iz Lütticha – spokornica in rekluza
sveti Teodor Studit – opat
sveti Veran – škof
blaženi Vincenc Evgenij Bossilkov – škof in mučenec
blažena Vincenza Marija Poloni – redovna ustanoviteljica.

12. November
sveti Benedikt, Janez, Matej, Izak in Kristjan – mučenci
sveti Didak (Jakob) – redovni brat
sveti Emilijan – duhovnik in menih
sveti Hezihij I. – senator in škof
blaženi Janez Cini de Pace – vojak in tretjerednik
blaženi Janez iz Clairvauxa – prior
sveti Jozafat Kunčevič – škof in mučenec
blaženi Jožef Medes Ferris – laik, katehet in mučenec
blaženi Kristofor Portugalski – menih in mučenec
sveti Kunibert – škof
sveti Lebuin – menih in duhovnik
sveti Makarij – škof
sveti Margarit Flores iz Tulimana – duhovnik in mučenec
sveti Nil – opat
sveti Patern iz Sensa – menih in mučenec.

13. November
sveti Abibon (Abbo) iz Fleurya – opat in mučenec
sveti Antonin, Nicefor, German in Manata – mučenci
sveti Arkadij, Pashazij, Prob in Evtihijan – mučenci
sveta Avguština (Lívija) – devica in redovnica
sveti Brikcij – škof
sveti Dalmacij iz Rodeza – škof
blaženi Ethelred iz Wardona – opat
sveti Evgenij II. iz Toleda – škof
sveta Florencij (Florido) in Amancij iz Citta di Castella – škof in duhovnik
sveti Himerij (Immer) iz Suze – puščavnik in misijonar
sveti Homobonus – trgovec in čudodelnik
blaženi Janez Gonga Martínez – mučenec
blaženi Kamen (Peter) Vičev, Pavel (Jožef) Džidžov in Józafat (Robert Matej) Šiškov – duhovniki, redovniki in mučenci
blaženi Karel Lampert – duhovnik in mučenec
sveti Kilijan iz Aubignya – misijonar in pričevalec
sveti Kvinktijan (Kvintijan) iz Clermont-Ferranda – škof
sveti Leonijan – opat
sveta Makselenda iz Cambraia – devica in mučenka
blažena Marija (Cinta Asunción) Giner Gomis – devica in mučenka
sveti Mitria – suženj
sveti Nikolaj I. – papež
sveti Stanislav Kostka – redovnik
sveti Valentin, Solutorij in Viktorij iz Ravene – mučenci
blaženi Walter iz Villers-la-Ville – opat
sveti Varmund iz Ivreje – škof
vsi svetniki reda sv. Benedikta.

14. November
sveti Dubricij – škof in opat
blažena Elizabeta iz Burvénicha – opatinja
blaženi Evgenij iz Aferöé – opat in mučenec
sveti Hipatij – škof in mučenec
blaženi Janez de Tufaria – puščavnik
sveti Janez (Ivan) Trogirski – puščavnik in škof
blaženi Janez Liccio iz Caccama – duhovnik in redovnik
sveti Letald iz Citeauxa – menih
sveti Lovrenc O´Toole – škof
sveti Nikolaj Tavelić in tovariši – frančiškani in mučenci
sveti Ruf – škof
sveti Serapión – redovnik in mučenec
sveti Siard iz Mariëngaarde – opat
sveti Štefan Teodor Cuenot – škof, misijonar in mučenec
sveti Teodot, Klemen in Filomen – duhovnik in mučenci.

15. November
sveti Albert Veliki – škof in cerkveni učitelj
sveti Alfonz Rodriguez – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Deziderij iz Cahorsa – škof
blažena Edmunda iz Parcodominaruma – nuna
blaženi Everhard iz Clairvauxa – učitelj in menih
sveti Evgenij iz Diogila – mučenec
sveti Fidencijan, Valerijana, Viktorija in tovariši – škof in mučenci
sveti Fintan – misijonar, puščavnik in rekluz
sveta Guria Asket in Samon (Shamun) – mučenca
blaženi Henrik iz Reimsa – menih in škof
blaženi Hugon (Hugh) Faringdon Cook in tovariša – opat in duhovnika, mučenci
sveti Jožef Mukasa Balikuddembe – paž in mučenec
sveti Jožef Pignatelli – duhovnik in jezuit
blaženi Kaj iz Koreje – redovnik, katehet in mučenec
blažena Katarina iz Castrisa – nuna
sveti Leopold – knez
blažena Lucija Broccadelli iz Narni – vdova in tretjerednica
sveti Maklovij (Mahut) – škof
blažena Marija od trpljenja (Helena) de Chappotin de Neuville – redovnica in ustanoviteljica
sveta Marin in Anijan iz Irschenberga – škof in diakon, mučenca
sveti Rafael od sv. Jožefa (Jožef Kalinowski) – duhovnik in redovnik
blaženi Rihard Whiting, Rogerij James in Janez Thorne – opat in duhovnika, mučenci
sveti Rok Gonzales de Santa Cruz – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Sidonij iz St-Saënsa – opat.

16. November
sveta Agnes (Neža) Asiška – devica
blaženi Andrej iz Bonavalle – menih
sveta Avguštin in Felicita – mučenca
sveti Edmund Rich – škof
blaženi Edvard Osbaldeston – duhovnik in mučenec
sveti Evherij – senator in škof
sveta Gertruda (Jedrt) Velika – devica in redovnica
sveta Leokadij in Luzor – senator in sin
sveta Marjeta Škotska – kraljica
častitljivi Martin iz Španije – novinec
sveti Otmar – opat
sveti Rufin, Mark, Valerij, Honorat in tovariši – mučenci iz Afrike
blaženi Simeon – opat.

17. November
sveta Aciskl in Viktorija – brat in sestra, mučenca
sveta Alfej in Zahej – mučenca
sveti Anijan – opat in škof
sveta Elizabeta Ogrska (Turinška) – grofica in tretjerednica
sveti Florin iz Ramoscha – duhovnik
sveti Gregor Čudodelnik – škof
sveti Gregor iz Toursa – škof
sveta Hilda – opatinja
sveti Hugo iz Lincolna – menih in škof
sveti Hugon iz Novare – opat
sveti Janez del Castillo – duhovnik, redovnik in mučenec
sveta Jordan (Hijacint) Ansalone in Tomaž Hioji Rokuzayemon Niši – duhovnika, redovnika in mučenca
blaženi Jozafat Kocylovskyj – škof in mučenec
sveti Lazar – menih in slikar
sveti Namatij iz Vienne – škof
blažena Saloma iz Krakova – kraljica in opatinja
blaženi Sebastijan Lup Hunot – duhovnik in mučenec.

18. November
blaženi Ferdinand (Grimoald od Očiščevanja) Santamaria – redovnik in bogoslovec
sveti Hesihij Palatin – vojak in mučenec
blažena Karolina Kozka – devica in mučenka
blaženi Leonard Kimura in tovariši – redovni brat in mučenci
sveti Maudet – opat
blažene Marija od Pribežališča (Marija Gabriela) Hinojosa y Naveros in tovarišice – device in mučenke
sveti Odon iz Clunyja – opat
sveti Patroklij – duhovnik, puščavnik in misijonar
Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla – spomin
sveti Romaharij (Romfair) – puščavnik in škof
sveti Roman Antiohijski – diakon in mučenec
sveta Roza Filipina Duchesne – redovnica
sveti Teofred – opat in mučenec.

19. November
sveti Abdija – prerok
blažena Armida Barelli – laikinja tretjerednica
sveti Barlaam iz Antiohije – kmet in mučenec
blažena Elizej García in Aleksander Planas Saurí – redovnika in mučenca
sveti Evdon – opat
sveti Favst iz Aleksandrije – diakon in mučenec
blaženi Jakob Benfatti – redovnik in škof
sveti Maksim – škof in mučenec
sveti Maksim iz Rima – duhovnik in mučenec
sveta Matilda – redovnica, mistkinja in mučenka
svete mučenke iz Herakleje
sveti Poncijan – papež in mučenec
sveti Severin, Eksuperij in Felicijan – mučenci
sveti Simon iz Mercurija – puščavnik.

20. November
sveta Ampel in Kaj iz Messine – mučenca
blažena Angela od svetega Jožefa in tovarišice – device, redovnice in mučenke
sveti Bazilij Antiohijski – mučenec
sveti Bernvard – škof in redovnik
sveti Ciprijan iz Calamizza – opat
sveti Dasij – mučenec
sveti Dor iz Beneventa – škof
sveti Edmund – kralj in mučenec
sveti Frančišek Ksaver Can – katehet in mučenec
sveti Gregor Dekapolitanski – menih
sveti Hipolit iz Belleya – opat in škof
sveti Krispin iz Ecija – škof in mučenec
sveta Marija Fortunata – šivilja in redovnica
sveti Oktavij, Solutor in Adventor – vojaki in mučenci
sveti Silvester iz Chalons-sur-Saone – škof
sveti Simplicij iz Verone – škof
sveti Teonest iz Vercellija – mučenec.

21. November
sveti Agapij – mučenec
blažena Clelia Merloni – redovna ustanoviteljica
Darovanje device Marije – spomin
sveta Demetrij in Honorij – mučenca
sveti Gelazij – papež
sveta Marija iz Neokoruma – devica in mučenka
blažena Marija od Jezusa, Dobrega Pastirja – devica in redovnica
sveti Maver iz Cesene – opat in škof
sveti Maver Poreški – škof in mučenec
sveti Ruf Rimski.

22. November
blažena Ana Kolesarova – devica in mučenka
sveti Ananija – mučenec
sveti Benignus – škof
sveta Cecilija – mučenka
blažena Elija (Julijan) Torrijo Sánchez in Bertrand (Frančišek) Lahoz Moliner – redovnika in mučenca
sveta Filemon in Affija – zakonca in mučenca
sveti Peter Esqueda Ramirez – duhovnik in mučenec
sveti Pragmacij iz Autuna – škof
blaženi Salvator Lilli in tovariši – duhovnik in redovnik ter laiki, mučenci
blaženi Tomaž Reggio – škof.

23. November
blaženi Aleksander de Barcelona – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Amfilohij iz Ikoniuma – škof
sveta Cecilija Yu So-sa iz Seula – vdova in mučenka
blažena Enrichetta Alfieri – redovnica
sveta Felicita Rimska – mati in mučenka
sveti Gregor iz Agrigenta – škof
sveti Klemen I. – papež in mučenec
sveti Klemen iz Metza – škof
sveti Kolumban – opat in irski misijonar
sveta Lukrecija iz Meride – devica in mučenka
blažena Marija Cecilija (Marija Felicita) Cendoya y Araquaistain – devica in mučenka
blažena Marjeta iz Savoje – grofica, vdova in opatinja
blaženi Mihael Avguštin Pro – redovnik in mučenec
sveta Mustiola – mučenka
sveti Severin iz Pariza – rekluz
sveti Sisinij – škof in mučenec
sveti Trudon iz Haspengaua – duhovnik, misijonar in opat.

24. November
sveti Albert Leuvenski – škof
sveti Balzam iz Cava – opat
sveta Firmina – služkinja in mučenka
sveti Flavijan iz Ricine – škof in mučenec
sveti Flora in Marija – devici in mučenki
sveti Kolman – škof
sveti Krescencij iz Rima – mučenec
sveti Krizogon Oglejski – mučenec
blažena Marija Ana Sala iz Milana – devica, učiteljica in nuna
blažene Nicéta od svete Preudarnosti Plaja Xifra in tovarišice – redovnice in mučenke
sveti Peter Dumoulin-Borie, Peter Vo Đang Khoa in Vincenc Nguyen The Điem -škof in duhovnika, mučenci
sveti Porcijan – suženj, menih in opat
sveti Protazij – škof
sveti Roman – duhovnik
sveti vietnamski mučenci.

25. November
blažena Beatrika de Ornacieux – devica in redovnica
blažena Elizabeta Achler – devica in tretjerednica
sveti Erazem iz Antiohije – škof in mučenec
blažena Hijacint Serrano Lopez in Jakob Meseguera Burilla – redovnika, duhovnika in mučenca
sveta Katarina Aleksandrijska – mučenka
blažena Maria in Luigi (Lojze) Beltrame Quattrocchi – zakonca
sveti Markul – škof in mučenec
sveti Mavrin – mučenec
sveti Merkurij – vojak in mučenec
sveti Mojzes – duhovnik in mučenec
sveti Peter Aleksandrijski in tovariši – škofje in mučenci
sveti Peter Yi Ho-yong – katehet in mučenec.

26. November
sveti Alipij – diakon in stilit
sveti Amatorij iz Autuna – škof
sveti Bellin – škof in mučenec
blažena Delfina – devica, vdova, grofica in tretjerednica
blaženi Giacomo (Jakob) Alberione – duhovnik
blažena Hugo Taylor in Marmaduka Bowes – duhovnik in starček, mučenca
sveti Humil (Luka Anton) Pirozzo iz Bisignana – redovni brat
blažena Kajetana Sterni – vdova in redovnica
sveti Konrad – škof
sveti Leonard Portomavriški – redovnik, duhovnik in misijonar
sveti Nikon – menih
blaženi Poncij Faucigny – opat in redovnik
sveti Silvester Gozzolini iz Fabriana – opat
sveti Siricij – papež
sveta Tomaž Đinh Viet Du in Dominik Nguyen Van (Đoan) Xuyen – duhovnika, redovnika in mučenca.

27. November
sveti Aharij iz Noyona – menih in škof
sveta Bilhilda iz Mainza – vojvodinja in vdova
blaženi Bernardin de Fossa (Janez) Amici – duhovnik in redovnik
Brezmadežna Devica Marija s čudodelno svetinjo – spomin
blaženi Bronislav (Branko) Kostowski – bogoslovec in mučenec
sveti Evsicij – puščavnik
sveta Fakund in Primitiv – mučenca
sveti Fergus iz Glamisa – misijonar in škof
sveti Gulstan – mornar in menih
sveti Jakob Razrezani – mučenec
sveti Laverij – vojak in mučenec
sveti Maksim – opat in škof
sveti Sifrid iz Carpentrasa – menih in škof
blaženi Tomaž Koteda Kiuni in tovariši – mučenci
sveti Valerijan Oglejski – škof
sveti Virgil iz Salzburga – škof in apostol Karantanije.

28. November
blaženi Alojzij Campos Gorriz – vdovec in mučenec
sveti Andrej Tran Van Trong – vojak in mučenec
sveti Irenárh – rabelj in mučenec
sveti Jakob (Dominik) iz Marke – redovnik in duhovnik
blaženi Jakob (James) Thompson – duhovnik in mučenec
blaženi Janez od Jezusa (Marijan) Adradas Gonzalo in tovariši – duhovnik in redovniki, mučenci
sveta Katarina Labouré – redovnica usmiljenka in vidkinja
sveti Papinijan, Mansvet in tovariši – škofje in mučenci
blaženi Sosten iz Kolofona – škof in mučenec
sveti Štefan mlajši – menih in mučenec
sveta Teodora – opatinja.

29. November
blaženi Alfredo Simón – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Bernard Frančišek de Hoyos – duhovnik in redovnik
blaženi Dionizij od Rojstva (Peter) Berthelot – duhovnik in mučenec
blaženi Edvard Burden iz Yorka – duhovnik in mučenec
sveti Fidelis – škof
sveti Filomen – mučenec
sveti Frančišek Anton Fasani – duhovnik in redovnik
sveta Iluminata – devica in nuna
sveti Jakob – škof
blažena Jolanda (Jolenda) iz Aywièresa – nuna
blaženi Jurij Errington, Viljem Gibson in Viljem Knight – laiki mučenci
sveti Radbod iz Utrechta – škof
blaženi Redempt od Križa (Tomaž) Rodríguez – redovnik in mučenec
sveti Saturnin Rimski – mučenec
sveti Saturnin – škof in mučenec.

30. November
sveti Andrej – apostol
blaženi Aleksander Crow – krojač, duhovnik in mučenec
blaženi Friderik iz Regensburga – tesar in redovnik
sveti Galgan Guidotti – spokornik in puščavnik
blaženi Janez de Vercelis Gabrella – duhovnik in redovnik
sveti Jožef Marchand – duhovnik, misijonar in mučenec
blaženi Jožef Otin Akvile iz Valencije – duhovnik, redovnik in mučenec
sveta Justina Carigrajska – devica in mučenka
sveti Kutbert Mayne – duhovnik in mučenec
blaženi Ludvik Rok Gientyngier – duhovnik in mučenec
blaženi Mihael Ruedas Megias in tovariši – redovniki in mučenci
sveti Miroklet – škof
sveti Tadej Liu Ruiting – duhovnik in mučenec
sveti Tugdual (Tudwal) Pabu – opat in škof.

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December