November

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December

1. November
sveti Arthur O’Neilly – duhovnik, misijonar in mučenec
blaženi Dionizij Fujišima – redovnik in mučenec
sveti Nonij Alvarez Pereira – vitez in redovni brat
blaženi Peter Onizzuca Sandayu – redovnik in mučenec
blaženi Peter Pavel Navarro – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Rupert Mayer – duhovnik in redovnik
blaženi Teodor (Jurij) Romža – škof in mučenec
Vsi sveti – praznik

2. November
sveti Acindin, Pegasij, Aftonij, Elpidifor, Anempodist in tovariši – mučenci
sveti Just Tržaški – mučenec
sveti Karterij, Stiriak, Tobija, Eudoksij, Agapij in tovariši – vojaki in mučenci
sveti Malahija – škof
blažena Marjeta iz Lotaríngije – kneginja in vdova
blaženi Pij od svetega Alojzija Campidelli – redovnik
sveti Viktorin Ptujski – škof in mučenec
spomin vseh vernih rajnih – praznik

3. November
sveti German, Teofil, Ciril, Cezarij in Vital – mučenci
sveti Libertin – škof in mučenec
blaženi Manuel Lozano Garrido – novinar
sveti Martin de Porres – redovni brat in ranocelnik
sveti Papul – duhovnik in mučenec
sveti Pirmin – škof in opat
sveta Silvija – mati
blaženi Simon Belacchi – redovnik

4. November
sveti Emerik Ogrski – knez
blažena Frančiška D’Amboise – ustanoviteljica karmeličank
blažena Helena Enselmini – devica in redovnica
sveti Karel (Drago) Boromejski – škof
sveta Nikander in Hermes – škof in duhovnik, mučenca
sveti Pierij – duhovnik
blažena Terezija Manganiello – tretjerednica
sveta Vital in Agrikola – mučenca

5. November
blaženi Bernard Lichtenberg – duhovnik in mučenec
sveti Domnin – zdravnik in mučenec
blaženi Gomidas Keumurgian – duhovnik, pridigar in mučenec
blaženi Gregor Lakota – škof
sveti Guido Maria Conforti – škof
blažena Marija od Gore Karmel Viel Ferrando – devica in mučenka
sveti Marko – škof
sveti Teotim, Filotej, Timotej in Auksencij – mučenci

6. November
blaženi Angelo Cuartas Cristobal in tovariši – bogoslovci in mučenci
sveti Demetrij – aleksandrijski škof
sveti Feliks – mučenec
blažena Kristina Stommelnska – devica in mistikinja
sveti Lenart – opat in puščavnik
blažena Marija Karmen Lacaba Andia in tovarišice – redovnice in mučenke
sveti Pavel – patriarh in mučenec
blaženi Teodoro Illera de Olmo in tovariši – duhovniki, redovniki, redovnice in laiki, mučenci
sveti Vinok – opat

7. November
sveti Amarant – mučenec
blaženi Antonio Baldinucci – redovnik, duhovnik in ljudski misijonar
sveti Atenodor – škof
sveti Engelbert – škof
sveti Lazar – puščavnik in stilit
sveti Prosdocim iz Padove – škof
sveti Vilibrord – škof
sveti Vincencij Grossi – duhovnik

8. November
sveti Adeodat I. – papež
blaženi Anton Pavel (Antolin Pablos) Villanueva – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Godfrid Amienski (Bogomir) – škof
blaženi Janez Duns Scot – redovnik, duhovnik in teolog
sveti Klar – duhovnik
blažena Marija Križanega (Elizabeta Marija) Satellico – opatinja
sveti Simpronijan, Klavdij, Nikostrat in Simplicij – kamnoseki in mučenci
sveti Willehad – škof

9. November
sveti Agripin – škof
sveta Elizabeta presvete Trojice – karmeličanka
Posvetitev lateranske bazilike – spomin
blaženi Ludvik Morbioli – spokornik
blaženi Monaldo Koprski – redovnik, pravnik, teolog in filozof
sveti Teodor (Božidar, Darko) – mučenec
sveti Ursin – škof
sveti Viton – škof

10. November
sveti Andrej Avelinski – duhovnik
sveti Demetrijan – škof
blaženi Edvard Müller – duhovnik in mučenec
blaženi Hermann Lange – duhovnik in mučenec
blaženi Janez Prassek – duhovnik in mučenec
sveti Leon I. Veliki – papež in cerkveni učitelj
sveti Orest – mučenec
sveti Prob – škof

11. November
sveti Janez Miloščinar – patriarh
sveti Jernej – opat
sveti Martin iz Toursa – škof
sveti Menna Egiptovski – vojak, puščavnik in mučenec
sveti Teodor Studit – opat
sveti Veran – škof
blaženi Vincenc Evgenij Bossilkov – škof in mučenec
blažena Vincenza Marija Poloni – redovna ustanoviteljica

12. November
sveti Benedikt, Janez, Matej, Izak in Kristjan – mučenci
sveti Emilijan – duhovnik in menih
sveti Hezihij I. – senator in škof
blaženi Janez Cini de Pace – vojak in tretjerednik
sveti Jozafat Kunčevič – škof in mučenec
sveti Kunibert – škof
sveti Makarij – škof
sveti Nil – opat

13. November
sveti Antonin, Nicefor, German in Manata – mučenci
sveta Avguština (Lívija) – devica in redovnica
sveti Brikcij – škof
sveti Homobonus – trgovec in čudodelnik
blaženi Karel Lampert – duhovnik in mučenec
sveti Mitria – suženj
sveti Nikolaj I. – papež
sveti Stanislav Kostka – redovnik

14. November
sveti Hipatij – škof in mučenec
sveti Janez (Ivan) Trogirski – puščavnik in škof
sveti Lovrenc O´Toole – škof
sveti Nikolaj Tavelić in tovariši – frančiškani in mučenci
sveti Ruf – škof
sveti Serapión – redovnik in mučenec
sveti Štefan Teodor Cuenot – škof, misijonar in mučenec
sveti Teodot, Klemen in Filomen – duhovnik in mučenci

15. November
sveti Albert Veliki – škof in cerkveni učitelj
sveti Alfonz Rodriguez – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Fidencijan, Valerijana, Viktorija in tovariši – škof in mučenci
sveti Fintan – misijonar, puščavnik in rekluz
sveti Jožef Pignatelli – duhovnik in jezuit
sveti Leopold – knez
sveti Rafael od sv. Jožefa (Jožef Kalinowski) – duhovnik in redovnik
sveti Rok Gonzales de Santa Cruz – duhovnik, redovnik in mučenec

16. November
sveta Agnes (Neža) Asiška – devica
sveta Avguštin in Felicita – mučenca
blaženi Edvard Osbaldeston – duhovnik in mučenec
sveti Evherij – senator in škof
sveta Gertruda (Jedrt) Velika – devica in redovnica
sveta Leokadij in Luzor – senator in sin
sveta Marjeta Škotska – kraljica
sveti Otmar – opat

17. November
sveta Aciskl in Viktorija – brat in sestra, mučenca
sveta Alfej in Zahej – mučenca
sveti Anijan – opat in škof
sveta Elizabeta Ogrska (Turinška) – grofica in tretjerednica
sveti Gregor Čudodelnik – škof
sveta Hilda – opatinja
sveti Janez del Castillo – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Lazar – menih in slikar

18. November
blažena Karolina Kozka – devica in mučenka
blaženi Leonard Kimura in tovariši – redovni brat in mučenci
sveti Maudet – opat
sveti Patroklij – duhovnik, puščavnik in misijonar
Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla – spomin
sveti Romaharij (Romfair) – puščavnik in škof
sveti Roman Antiohijski – diakon in mučenec
sveta Roza Filipina Duchesne – redovnica

19. November
sveti Abdija – prerok
sveti Barlaam iz Antiohije – kmet in mučenec
blažena Elizej García in Aleksander Planas Saurí – redovnika in mučenca
blaženi Jakob Benfatti – redovnik in škof
sveti Maksim – škof in mučenec
sveta Matilda – redovnica, mistkinja in mučenka
svete mučenke iz Herakleje
sveti Severin, Eksuperij in Felicijan – mučenci

20. November
blažena Angela od svetega Jožefa in tovarišice – device, redovnice in mučenke
sveti Bazilij Antiohijski – mučenec
sveti Bernvard – škof in redovnik
sveti Dasij – mučenec
sveti Edmund – kralj in mučenec
sveti Gregor Dekapolitanski – menih
sveti Krispin iz Ecija – škof in mučenec
sveta Marija Fortunata – šivilja in redovnica

21. November
sveti Agapij – mučenec
blažena Clelia Merloni – redovna ustanoviteljica
Darovanje device Marije – spomin
sveti Gelazij – papež
blažena Marija od Jezusa, Dobrega Pastirja – devica in redovnica
sveti Maver iz Cesene – opat in škof
sveti Maver Poreški – škof in mučenec
sveti Ruf Rimski

22. November
blažena Ana Kolesarova – devica in mučenka
sveti Ananija – mučenec
sveta Cecilija – mučenka
blažena Elija (Julijan) Torrijo Sánchez in Bertrand (Frančišek) Lahoz Moliner – redovnika in mučenca
sveta Filemon in Affija – zakonca in mučenca
sveti Peter Esqueda Ramirez – duhovnik in mučenec
blaženi Salvator Lilli in tovariši – duhovnik in redovnik ter laiki, mučenci
blaženi Tomaž Reggio – škof

23. November
blaženi Aleksander de Barcelona – duhovnik, redovnik in mučenec
blažena Enrichetta Alfieri – redovnica
sveta Felicita Rimska – mati in mučenka
sveti Klemen I. – papež in mučenec
sveti Kolumban – opat in irski misijonar
blaženi Mihael Avguštin Pro – redovnik in mučenec
sveti Sisinij – škof in mučenec
sveta Mustiola – mučenka

24. November
sveta Firmina – služkinja in mučenka
sveti Flora in Marija – devici in mučenki
sveti Kolman – škof
sveti Krizogon Oglejski – mučenec
sveti Porcijan – suženj, menih in opat
sveti Protazij – škof
sveti Roman – duhovnik
sveti vietnamski mučenci

25. November
blažena Beatrika de Ornacieux – devica in redovnica
blažena Elizabeta Achler – devica in tretjerednica
sveta Katarina Aleksandrijska – mučenka
blažena Maria in Luigi (Lojze) Beltrame Quattrocchi – zakonca
sveti Markul – škof in mučenec
sveti Merkurij – vojak in mučenec
sveti Mojzes – duhovnik in mučenec
sveti Peter Aleksandrijski in tovariši – škofje in mučenci

26. November
sveti Alipij – diakon in stilit
blažena Delfina – devica, vdova, grofica in tretjerednica
blaženi Giacomo (Jakob) Alberione – duhovnik
blažena Kajetana Sterni – vdova in redovnica
sveti Konrad – škof
sveti Leonard Portomavriški – redovnik, duhovnik in misijonar
sveti Nikon – menih
sveti Siricij – papež

27. November
Brezmadežna Devica Marija s čudodelno svetinjo – spomin
blaženi Bronislav (Branko) Kostowski – bogoslovec in mučenec
sveta Fakund in Primitiv – mučenca
sveti Jakob Razrezani – mučenec
sveti Laverij – vojak in mučenec
blaženi Tomaž Koteda Kiuni in tovariši – mučenci
sveti Valerijan Oglejski – škof
sveti Virgil iz Salzburga – škof in apostol Karantanije

28. November
sveti Andrej Tran Van Trong – vojak in mučenec
sveti Irenárh – rabelj in mučenec
sveti Jakob iz Marke – redovnik in duhovnik
blaženi Jakob (James) Thompson – duhovnik in mučenec
sveta Katarina Labouré – redovnica usmiljenka in vidkinja
sveti Papinijan, Mansvet in tovariši – škofje in mučenci
sveti Štefan mlajši – menih in mučenec
sveta Teodora – opatinja

29. November
blaženi Alfredo Simón – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Bernard Frančišek de Hoyos – duhovnik in redovnik
sveti Fidelis – škof
sveti Filomen – mučenec
sveti Frančišek Anton Fasani – duhovnik in redovnik
sveta Iluminata – devica in nuna
sveti Saturnin Rimski – mučenec
sveti Saturnin – škof in mučenec

30. November
sveti Andrej – apostol
blaženi Aleksander Crow – krojač, duhovnik in mučenec
sveti Galgan Guidotti – spokornik in puščavnik
blaženi Janez de Vercelis Gabrella – duhovnik in redovnik
blaženi Ludvik Rok Gientyngier – duhovnik in mučenec
sveti Miroklet – škof
sveti Tadej Liu Ruiting – duhovnik in mučenec
sveti Tugdual (Tudwal) Pabu – opat in škof

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December