Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla – spomin

Bazilike sv. Petra in Pavla

Nad grobovoma sv. Petra in Pavla je že v 4. stoletju cesar Konstantin dal postaviti baziliki, katerih obletnici posvečenja so se že od 11. stoletja naprej spominjali na današnji dan. Prvotno baziliko sv. Petra v Vatikanu so v 16. stoletju nadomestili z novo in veličastno, ki so jo pa posvetili šele 18. novembra 1626. Prvotna bazilika sv. Pavla izven obzidja pa je v 19. stol. močno pogorela. Na novo zgrajeno baziliko sv. Pavla so posvetili 10. decembra 1854.

Vir

18. novembra, posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla. Praznik izvira iz 4. stoletja, ko sta bili posvečeni baziliki: leta 324 sv. Pavla zunaj obzidja, leta 326 pa sv. Petra v Vatikanu. Posvetil ju je papež Silvester. Pavlovo baziliko so pozneje povečali in leta 390 jo je posvetil papež Siricij. Na začetku so ta god obhajali le v obeh bazilikah, pozneje pa se je razširil na vse Cerkve rimskega obreda.

Vir