Prvi mučenci rimske Cerkve (sv. Andronik)

Prvi mučenci rimske Cerkve
Sv. Metod naj bi prevzel škofovski sedež sv. Andronika v Panoniji. V 8. poglavju Žitja Metodija namreč beremo, da je knez Kocelj sv. Metoda, ki se je po smrti brata Cirila v Rimu leta 969 vrnil v Panonijo, »zopet poslal k apostoliku (= papežu), … da bi ga posvetil v škofa v Panoniji, na prestol sv. Andronika iz sedemdeseterih (Gospodovih) učencev. Kar se je tudi zgodilo.« Papež Janez VIII. leta 879 sv. Metoda izrecno imenuje panonskega nadškofa. S tem je Rim obnovil nekdanjo veliko sirmijsko metropolijo in dal pravni temelj obstoju Metodove nadškofije. Na to se je opiral tudi sv. Metod v sporu z nemškimi škofi leta 870. Takrat je veljalo splošno prepričanje, da je ustanoviteij škofijskega sedeža v Sirmiju (danes Sremska Mitrovica) sv. Andronik, Jezusov učenec in sorodnik apostola Pavla.

Kar vemo zanesljivega o sv. Androniku, prinaša apostol Pavel ob sklepu svojega pisma Rimljanom. Ko naroča osebne pozdrave znanim osebam, piše tudi tole: »Pozdravite Andronika in Junija, moja rojaka in sojetnika, odlična apostola, ki sta bila že pred mano v Kristusu« (Rim 16 7). S tem je potrjeno, da je bil Andronik Pavlov rojak, zato pa ne nujno tudi sorodnik. Prvi kristjani so sklepali, da je bil Andronik, »kristjan pred Pavlom«, že Jezusov učenec. Sv. Hipolit Rimski ga v spisu »O 70 apostolih« (misli: učencih) prišteva med sedemdesetere (ali 72) učence, ki jih je Jezus izbral in poslal oznanjat prihod božjega kraljestva (Lk 10,1-20Lk 10,1-20
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Jezus razpošlje dvainsedemdeset učencev 10 1 Potem je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je hotel sam priti. 2 Govoril jim je: »Žetev je velika, delavcev pa malo; prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. 3 Pojdite: glejte, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. 4 Ne nosite mošnje ne torbe ne obuvala in nikogar na poti ne pozdravljajte! 5 V katero koli hišo pridete, najprej recite: ‚Mir tej hiši!‘ 6 In če bo tam sin miru, bo vaš mir počival na njem; če pa ne, se povrne k vam. 7 V tisti hiši pa ostanite ter jejte in pijte, kar imajo; zakaj delavec je vreden svojega plačila. Ne prehajajte iz hiše v hišo. 8 In v katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, kar se pred vas postavi; 9 ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in oznanjujte: ‚Božje kraljestvo se vam je približalo.‘ 10 Kadar koli pa pridete v kako mesto, kjer vas ne sprejmejo, pojdite ven na cesto in recite: 11 ‚Tudi prah, ki se je iz vašega mesta prijel našh nog, otresamo na vas; vendar vedite to, da se je približalo božje kraljestvo.‘ 12 Povem vam, da bo oni dan Sodomi laže kakor temu mestu. 13 Gorje ti, Korozain, gorje ti, Betsajda! Zakaj ko bi se bili v Tiru in Sidonu zgodili čudeži, ki so se zgodili v vama, bi bila zdavnaj sedela v raševini in pepelu in se spokorila. 14 Vendar bo Tiru in Sidonu na sodbi laže ko vama. 15 In ti, Kafarnaum, do neba povzdignjen: do pekla se boš pogreznil. 16 Kdor vas posluša, mene posluša; in kdor vas zaničuje, mene zaničuje; kdor pa mene zaničuje, zaničuje tistega, ki me je poslal.« Učenci se vrnejo 17 Dvainsedemdeseteri pa so se z veseljem vrnili in pripovedovali: »Gospod, celo hudi duhovi so nam pokorni v tvojem imenu.« 18 In rekel jim je: »Videl sem satana, da je kakor blisk padel z neba. 19 Glejte, dal sem vam oblast, stopati na kače in škorpijone in na vsakršno sovražnikovo moč in nič vam ne bo škodovalo. 20 Vendar se ne veselite tega, da so vam duhovi pokorni, ampak veselite se, da so vaša imena zapisana v nebesih.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). O Androniku pove samo to, da je bil škof v Panoniji. Odtod so nekateri sklepali, da je bil prvi škof v Sirmiju in ustanovitelj tega sedeža. Po trezni presoji drugih virov se to zdi nemogoče ali vsaj skrajno neverjetno. Mimo tega drug stari vir trdi, da je bil sv. Andronik škof v Španiji. Tudi o Andronikovem mučeništvu, ki ga omenjajo na Vzhodu, nimamo zanesljivih zgodovinskih podatkov.

Opirati se moramo na zanesljivo Pavlovo pohvalo sv. Androniku, ki pravi, da je bil »odličen med apostoli«. S takšnim izražanjem govori apostol le o najboljših prvih kristjanih judovskega rodu. Ker drugega o tem svetniku ne vemo za trdno, je zdaj njegov spomin pridružen vsem svetnikom apostolske dobe, ki jih po imenu ne poznamo iz Svetega pisma.
Njihov skupni god obhajamo 30. junija.
Vir

Prvi mučenci Svete Rimske Cerkve, ki so bili zaradi obtožbe požiga mesta Rim ubiti z različnimi mučili, po ukazu zelo krutega cesarja Nera. Drugi pa so bili, zvezani na hrbtu, izpostavljeni mesarjenju zveri in psov, spet drugi pribiti na križ, drugi vrženi v ogenj, da so bili, ko je bila noč, za nočne luči. Vsi ti so bili učenci apostolov in prvi mučenci, katere je Rimska Cerkev podarila Gospodu.
Vir