Rojstvo Janeza Krstnika – kres

        Janez Krstnik je edini svetnik, ki uživa to čast, da obhaja Cerkev njegov rojstni dan. V judovskih hribih jugozahodno od Jeruzalema sta imela svoj mirni dom duhovnik Zaharija in njegova žena Elizabeta. Živela sta pravično, brez graje, v vseh Gospodovih postavah. Ista žalost pa je težila oba: bila sta brez otrok in v letih. Ko pa je nekoč Zaharija opravljal tempeljsko službo, se mu je prikazal nadangel Gabriel in mu naznanil: »Ne boj se, Zaharija, tvoja molitev je uslišana: Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina in daj mu ime Janez. V radost in veselje ti bo in mnogi se bodo veselili njegovega rojstva, ker bo velik pred Gospodom. Vina in opojne pijače ne bo pil in že v materinem telesu bo napolnjen s Svetim Duhom. Veliko Izraelcev bo spreobrnil h Gospodu, njihovemu Bogu. On sam bo hodil pred njim z Elijevim duhom in močjo … da naredi ljudstvo dovzetno za Gospoda« (Lk 1,12-17Lk 1,12-17
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

12 Ko ga Zaharija zagleda, se prestraši in groza ga obide. 13 Angel pa mu reče: »Ne boj se, Zaharija; zakaj tvoja prošnja je uslišana: tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina in daj mu ime Janez. 14 V radost in veselje ti bo in mnogi se bodo radovali njegovega rojstva; 15 zakaj velik bo pred Gospodom: vina in opojne pijače ne bo pil in že v materinem telesu bo napolnjen s Svetim Duhom. 16 Mnogo Izraelovih sinov bo spreobrnil h Gospodu, njih Bogu; 17 in on sam pojde pred njim z Elijevim duhom in njegovo močjo, da obrne srca očetov k otrokom in nevernike k modrosti pravičnih, da pripravi ljudstvo voljno za Gospoda.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Stari Zaharija je podvomil, da se more kaj takšnega zgoditi, saj je on star in tudi njegova žena v letih.
Za prešibko vero ga je Bog kaznoval, da je onemel. Ko je prišel iz svetišča, ni mogel izgovoriti običajnega blagoslova, ampak je dajal ljudstvu le znamenja. Ko je dopolnil dneve službe, se je vrnil na svoj dom. V tiho hišico je z Zaharijevo vrnitvijo prišlo veselje: angelova napoved se je dopolnila. Po šestih mesecih je Zaharijevo hišo doletela nova sreča. Elizabetina nečakinja Marija, blagoslovljena med ženami, je prišla z blagoslovljenim sadom svojega telesa voščit srečo svoji teti in tudi, da bi ji bila v pomoč.
Ko so se Elizabeti dopolnili dnevi in je rodila sina, so osmi dan pri obrezovanju hoteli dati otroku ime po očetu. Srečna mati Elizabeta pa je rekla, da bo otroku ime Janez. Sorodniki in sosedje so ugovarjali, da ni nikogar v njenem sorodstvu s takim imenom. Nato so pomignili očetu. Ta je vzel tablico in napisal: »Janez je njegovo ime!« Tedaj se je srečnemu očetu razvezal jezik, zahvalil je Boga v prelepi pesmi in napovedal poslanstvo svojega sina; da bo prerok Najvišjega, da bo Gospodu pripravljal pot in da bo dal njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje v odpuščanju njegovih grehov.
Goduje 24. junija.
Vir

Rojstvo Janeza Krstnika praznuje Cerkev kot slovesni praznik prvega reda, čeprav ne kot zapovedan praznik. S tem praznovanjem se ravnamo po Jezusovi besedi, da med možmi, rojenimi od žena, nihče ni vstal nobeden večji kakor Janez Krstnik, njegov glasnik (Mt 11, 11Mt 11, 11
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

11 Resnično, povem vam: Med rojenimi od žená ni vstal nobeden večji ko Janez Krstnik; in vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Janezova vloga ob prehodu iz stare v novo zavezo je tako vidna in važna, da jo je Bog naprej napovedal po preroku Malahiju: »Glejte, pošljem svojega angela (= glasnika), da pripravi pot pred menoj« (Mal 3, 1Mal 3, 1
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

3 1 Glejte, pošljem svojega angela, da pripravi pot pred menoj. In naglo bo stopil v svoje svetišče Gospod, ki ga iščete, angel zaveze, ki po njem hrepenite. Glej, prihaja, govori Gospod nad vojskami. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Da je ta »angel« prav Janez Krstnik, je Jezus sam izrečno potrdil in ga je imenoval največjega preroka in »več ko preroka« (Lk 7, 26Lk 7, 26
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

26 Ali kaj ste šli gledat? Preroka? Dà, povem vam, več ko preroka. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; Mt 11, 10Mt 11, 10
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

10 Zakaj ta je tisti, ki je o njem pisano: ‚Glej, pred tvojim obličjem pošiljam svojega glasnika, ki ti bo pripravljal pot pred teboj.‘ Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Janezovo rojstvo je Bog po angelu slovesno naznanil njegovemu očetu Zahariju in posebej tudi Mariji, takrat, ko ji je bilo sporočeno, da je izbrana za mater Odrešeniku (Lk 1, 5-36Lk 1, 5-36
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

I. ROJSTVO IN SKRITO ŽIVLJENJE JANEZA KRSTNIKA IN JEZUSA Obljuba rojstva Janeza Krstnika 5 V dnevih Heroda, kralja Judeje, je bil duhovnik, Zaharija po imenu, iz Abijeve vrste, in njegova žena je bila izmed Aronovih hčerá in se je imenovala Elizabeta. 6 Oba sta bila pred Bogom pravična in sta živela brez graje po vseh Gospodovih zapovedih in zakonih. 7 Otrok nista imela, ker je bila Elizabeta nerodovitna in sta bila oba že priletna. 8 Ko je Zaharija po redu svoje vrste opravljal duhovniško službo pred Bogom, 9 ga je po običaju med duhovniki zadel žreb, da je stopil v Gospodovo svetišče zažigat kadilo; 10 vsa množica ljudstva pa je ob uri kajenja zunaj molila. 11 Prikaže pa se mu Gospodov angel, stoječ na desni kadilnega oltarja. 12 Ko ga Zaharija zagleda, se prestraši in groza ga obide. 13 Angel pa mu reče: »Ne boj se, Zaharija; zakaj tvoja prošnja je uslišana: tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina in daj mu ime Janez. 14 V radost in veselje ti bo in mnogi se bodo radovali njegovega rojstva; 15 zakaj velik bo pred Gospodom: vina in opojne pijače ne bo pil in že v materinem telesu bo napolnjen s Svetim Duhom. 16 Mnogo Izraelovih sinov bo spreobrnil h Gospodu, njih Bogu; 17 in on sam pojde pred njim z Elijevim duhom in njegovo močjo, da obrne srca očetov k otrokom in nevernike k modrosti pravičnih, da pripravi ljudstvo voljno za Gospoda.« 18 Zaharija je rekel angelu: »Po čem bom to spoznal? Jaz sem namreč star in moja žena je zelo v letih.« 19 Angel mu je odgovoril: »Jaz sem Gabrijel, ki stojim pred Bogom; poslan sem, da govorim s teboj in ti sporočim to blagovest. 20 In glej, onemel boš in ne boš mogel spregovoriti do dneva, ko se bo to zgodilo, zato ker nisi veroval mojim besedam, ki se bodo spolnile v svojem času.« 21 Ljudstvo je čakalo Zaharija in se čudilo, da se tako dolgo mudi v svetišču. 22 Ko pa je prišel ven, jim ni mogel govoriti in spoznali so, da je v svetišču videl prikazen; dajal jim je znamenja in ostal nem. 23 Ko pa so se dnevi njegove službe dopolnili, je šel na svoj dom. 24 Po teh dneh je njegova žena Elizabeta spočela; in prikrivala se je pet mesecev ter govorila: 25 »Tako mi je storil Gospod v dneh, ko se je ozrl, da mi odvzame sramoto pri ljudeh.« Oznanjenje 26 V šestem mesecu pa je bil angel Gabrijel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, 27 k devici, zaročeni možu, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. 28 In stopil je k njej in ji rekel: »Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj!« 29 Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj ta pozdrav pomeni. 30 Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, zakaj milost si našla pri Bogu. 31 Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. 32 Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida 33 in bo vladal v Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« 34 Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko moža ne spoznam?« 35 Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila; in zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Sin božji. 36 In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti; in to je šesti mesec njej, ki se imenuje nerodovitna; Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Njegovo rojstvo so spremljali čudežni dogodki in njegov nastop v javnosti se je zdel evangelistu Luku tako pomemben, da ga je časovno bolj natančno določil, kakor vse druge dogodke v novi zavezi (Lk 3, 1Lk 3, 1
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

II. PRIPRAVA NA JAVNO DELOVANJE Janez Krstnik oznanja krst pokore ; 3 1 V petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil Poncij Pilat upravitelj v Judeji in Herod četrtni oblastnik v Galileji in njegov brat Filip četrtni oblastnik v Itureji in deželi Trahonitidi ter Lizanija četrtni oblastnik v Abileni Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Pozorno ga opisujejo tudi drugi trije evangelisti (Mt 3, 1-12Mt 3, 1-12
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

II. OZNANJEVANJE NEBEŠKEGA KRALJESTVA Pridiga Janeza Krstnika ; ; 3 1 Tiste dni pride Janez Krstnik in pridiga v judejski puščavi: 2 »Spreobrnite se, zakaj nebeško kraljestvo se je približalo.« 3 Bil je namreč tisti, ki ga je napovedal prerok Izaija, ki pravi: ‚Glas vpijočega v puščavi: Pripravite pot Gospodovo, izravnajte njegove steze!‘ 4 Janez pa je imel obleko iz velblodje dlake in usnjen pas okoli ledij in njegova jed so bile kobilice ter divji med. 5 Tedaj je prihajal k njemu Jeruzalem in vsa Judeja in vsa pokrajina ob Jordanu; 6 spovedovali so se svojih grehov ter se mu dajali krstiti v Jordanu. 7 Ko pa je videl, da prihaja k njegovemu krstu mnogo farizejev in saducejev, jim je rekel: »Gadja zalega, kdo vas je učil, da ubežite prihodnji jezi? 8 Obrodite torej vreden sad pokore 9 in ne govorite sami pri sebi: ‚Abrahama imamo za očeta.‘ Zakaj povem vam, da more Bog iz teh kamnov Abrahamu otroke obuditi. 10 Že je sekira nastavljena drevesom na korenino; vsako drevo torej, katero ne rodi dobrega sadu, bo posekano in vrženo v ogenj. 11 Jaz vas krščujem z vodo, da bi se spokorili; ta pa, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu obuvalo sezul; on vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem. 12 Velnico ima v roki in svoje gumno bo očistil in spravil pšenico v svojo žitnico, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; Mr 1, 1-8Mr 1, 1-8
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

MARKOV EVANGELIJ I. PRIPRAVA NA JEZUSOVO JAVNO DELOVANJE Janez Krstnik oznanja krst pokore ; ; 1 1 Začetek evangelija o Jezusu Kristusu, božjem Sinu. 2 Kakor je pisal prerok Izaija: ‚Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravljal tvojo pot; 3 glas vpijočega v puščavi: Pripravite pot Gospodovo, izravnajte njegove steze‘, 4 prišel je Janez in je v puščavi krščeval ter oznanjal krst spreobrnitve za odpuščenje grehov. 5 In prihajala je k njemu vsa Judeja in vsi Jeruzalemčani in so se mu, spovedujoč se svojih grehov, dajali krstiti v reki Jordanu. 6 Imel pa je Janez obleko iz velblodje dlake in usnjen pas okoli ledij ter je užival kobilice in divji med. 7 In oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in odvezal jermen njegovega obuvala. 8 Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; Jan 1, 15-37Jan 1, 15-37
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

15 Janez je o njej pričeval in klical: »Ta je bil, o katerem sem rekel: On, ki pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej ko jaz.« 16 In iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost na milost; 17 zakaj postava je bila dana po Mojzesu, milost in resnica je prišla po Jezusu Kristusu. 18 Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Sin, ki je v Očetovem naročju, on je povedal. I. PRVA VELIKA NOČ A. Teden priprave Pričevanje Janeza Krstnika 19 In to je Janezovo pričevanje, ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite, da so ga vprašali: »Kdo si ti?« 20 Priznal je in ni tajil; priznal je: »Jaz nisem Kristus.« 21 In vprašali so ga: »Kaj torej? Si Elija?« Rekel je: »Nisem.« »Ali si prerok?« Odgovoril je: »Ne.« 22 Rekli so mu torej: »Kdo pa si? Tem, ki so nas poslali, moramo vendar odgovoriti. Kaj praviš sam o sebi?« 23 Rekel je: »Jaz sem glas vpijočega v puščavi: Izravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel prerok Izaija.« 24 In ti, ki so bili poslani, so bili izmed farizejev. 25 In vprašali so ga ter mu rekli: »Kaj torej krščuješ, če ti nisi ne Kristus ne Elija ne prerok?« 26 Janez jim je odgovoril: »Jaz krščujem z vodo; sredi med vami pa stoji on, ki ga vi ne poznate, 27 ta, ki pride za menoj, ki pa je pred menoj in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovega obuvala.« 28 To se je zgodilo v Betaniji, onstran Jordana, kjer je Janez krščeval. 29 Drugega dne je videl Jezusa, ko je prihajal k njemu, in je rekel: »Glejte, Jagnje božje, ki odjemlje greh sveta. 30 Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride mož, ki je pred menoj; zakaj bil je prej ko jaz. 31 In jaz ga nisem poznal; toda da se Izraelu razodene, zato sem jaz prišel in z vodo krščujem.« 32 In Janez je pričeval: »Videl sem Duha, ki je prihajal kakor golob z neba in ostal na njem. 33 In jaz ga nisem poznal; toda ta, ki me je poslal z vodo krščevat, mi je rekel: ‚Na kogar boš videl Duha prihajati in ostati na njem, ta je, kateri krščuje s Svetim Duhom.‘ 34 In jaz sem videl in sem priča, da je ta božji Sin.« Prvi učenci 35 Naslednji dan je Janez spet stal tam in z njim dva izmed njegovih učencev; 36 in ko se je ozrl v mimo gredočega Jezusa, je rekel: »Glejte, Jagnje božje!« 37 Oba učenca sta slišala njegove besede in sta šla za Jezusom. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Cerkev je zato s postavitvijo posebnega praznika Janezovega rojstva napravila častno izjemo, saj praznuje razen Janezovega samo še rojstvo Jezusovo in Marijino; s tem je naglašena izredna osebna veličina Janeza Krstnika, vratarja nove zaveze.

Že ime Janezovo je pomembno. Hebrejsko se glasi Johanan in pomeni: Bog je milostljiv. Slovenska oblika Janez (tudi Janž in Anže) je posneta po latinski: Joannes. Drugi Slovani so si po grškem izgovoru prikrojili ime v Jovan, Ivan ali Jan. Imena ni izbral oče Zaharija, kakor je bila navada, ampak ga je določil angel Gabrijel sam po božjem naročilu pred njegovim rojstvom. – Krstnika ga imenujemo iz dveh razlogov: ker je Janez oznanjal krst spokornosti in tiste, ki so se s pokoro hoteli pripraviti na Mesijev prihod, krščeval z vodo reke Jordana v pokrajini Bethabara nad Mrtvim morjem, in posebej zato, ker je krstil tudi Jezusa, ga pri tem razglasil kot obljubljenega Mesija. Bog Oče je to potrdil, Sveti Duh pa se je v podobi goloba prikazal nad Jezusovo glavo. Ob tem se je prvič človeštvu razločno – vidno in slišno – razodela skrivnost Svete Trojice. Janezovo poslanstvo, kakor ga naznanja njegovo rojstvo, je bilo s tem končano. Krstnik je to sam spoznal in povedal z besedami: »Jaz nisem Kristus, marveč sem poslan pred njim. Kdor ima nevesto, je ženin (s tem je mislil Kristusa, ki ima za nevesto srca ljudi); prijatelj ženinov pa (to je Janez sam), ki stoji in ga posluša, se srčno veseli zaradi ženinovega glasu. To moje veselje je torej dopolnjeno. On mora rasti, jaz pa se manjšati« (Jan 3, 28-30Jan 3, 28-30
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

28 Vi sami ste mi priče, da sem rekel: Jaz nisem Kristus, marveč sem poslan pred njim. 29 Kdor ima nevesto, je ženin; prijatelj ženinov pa, ki stoji in ga posluša, se zaradi ženinovega glasu srčno veseli. To moje veselje je torej dopolnjeno. 30 On mora rasti, jaz pa se manjšati. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Nadaljnje usode Janeza Krstnika, ki vodi v njegov zaton in njegovo smrt, se Cerkev spominja 29. avgusta s posebnim praznovanjem, ki se zdaj imenuje »mučeništvo Janeza Krstnika« namesto »obglavljenje«, kakor smo do sedaj bili navajeni reči. 24. junija torej obnavljamo spomin, kako se je Janez Krstnik rodil in kako je spolnil svoje poslanstvo, napovedano ob njegovem rojstvu in izraženo s tem, da je Janez pokazal na Kristusa in rekel: »Glejte, Jagnje božje, ki odjemlje greh sveta« (Jan 1, 29Jan 1, 29
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

29 Drugega dne je videl Jezusa, ko je prihajal k njemu, in je rekel: »Glejte, Jagnje božje, ki odjemlje greh sveta. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Te besede so na podobah Janeza Krstnika redno razpoznavno znamenje in kažejo na bistveno stran njegovega poslanstva.

Sveti Luka pripoveduje, da se je Janez rodil v zadnjih letih vladanja kralja Heroda Velikega (37-4 pr. Kr.), kakega pol leta pred Jezusovim rojstvom. Po izročilu je bil rojstni kraj Ain Karim, kakih 7 km jugozahodno od Jeruzalema. Janezov oče je bil Zaharija, duhovnik iz vrste Abia, ki je bila osma med štiriindvajsetimi, ki so se tedensko menjavale v tempeljski službi, kakor je bilo predpisano za Levijev rod. Z ženo Elizabeto, ki je bila iz Aronovega rodu in sorodnica (teta) Jezusove matere Marije, do visoke starosti nista imela otrok, sta pa vztrajno Boga prosila, naj jima nakloni potomstvo, po katerem bi bila deležna sreče Mesijevih časov. Ko je Zaharija spet prišel na vrsto, da v delu templja, ki se je imenoval »Sveto« in je bil ločen od ljudstva, na malem kadilnem oltarju zažge v božjo čast kadilo (ta obred so opravljali vsak dan zjutraj in zvečer), je zagledal na desni oltarni strani angela. Zaharija se je prestrašil in obšla ga je groza; Judje so namreč sodili, da angelova prikazen napoveduje smrt. Angel pa ga je pomiril in rekel: »Ne boj se, Zaharija; zakaj uslišana je tvoja prošnja: tvoja žena ti bo rodila sina in daj mu ime Janez. V radost in veselje ti bo in mnogi se bodo radovali njegovega rojstva; zakaj velik bo pred Gospodom: vina in opojne pijače ne bo pil in s Svetim Duhom bo napolnjen že v materinem telesu. Mnogo Izraelovih sinov bo spreobrnil h Gospodu, njih Bogu; in on sam pojde pred njim z Elijevim duhom (tako je govoril o Janezu prerok Malahija: 3, 1) in njegovo močjo, da obrne srca očetov k otrokom (tj. da bodo podobni svojim bogaboječim prednikom) in nevernike k modrosti pravičnih, da pripravi Gospodu popolno ljudstvo.« Iz teh angelovih besed je Zaharija lahko spoznal, da bo njegov sin božji izvoljenec in neposredni predhodnik Mesijev. Previdni starček pa je hotel imeti gotovost, da ga srečna napoved ne vara, in je po znanih zgledih iz svetega pisma želel imeti vidno znamenje, da se bo to res zgodilo. Rekel je torej angelu: »Po čem bom to spoznal? Jaz sem namreč star in moja žena je zelo v letih.« Angel mu znamenja ni odrekel; predstavil se mu je in rekel: »Jaz sem Gabrijel, ki stojim pred Bogom; poslan sem, da govorim s teboj in ti sporočim to blagovest. In glej, onemel boš in ne boš mogel spregovoriti do dneva, ko se bo to zgodilo, zato ker nisi veroval mojim besedam, ki se bodo spolnile v svojem času« (Lk 1, 5-20Lk 1, 5-20
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

I. ROJSTVO IN SKRITO ŽIVLJENJE JANEZA KRSTNIKA IN JEZUSA Obljuba rojstva Janeza Krstnika 5 V dnevih Heroda, kralja Judeje, je bil duhovnik, Zaharija po imenu, iz Abijeve vrste, in njegova žena je bila izmed Aronovih hčerá in se je imenovala Elizabeta. 6 Oba sta bila pred Bogom pravična in sta živela brez graje po vseh Gospodovih zapovedih in zakonih. 7 Otrok nista imela, ker je bila Elizabeta nerodovitna in sta bila oba že priletna. 8 Ko je Zaharija po redu svoje vrste opravljal duhovniško službo pred Bogom, 9 ga je po običaju med duhovniki zadel žreb, da je stopil v Gospodovo svetišče zažigat kadilo; 10 vsa množica ljudstva pa je ob uri kajenja zunaj molila. 11 Prikaže pa se mu Gospodov angel, stoječ na desni kadilnega oltarja. 12 Ko ga Zaharija zagleda, se prestraši in groza ga obide. 13 Angel pa mu reče: »Ne boj se, Zaharija; zakaj tvoja prošnja je uslišana: tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina in daj mu ime Janez. 14 V radost in veselje ti bo in mnogi se bodo radovali njegovega rojstva; 15 zakaj velik bo pred Gospodom: vina in opojne pijače ne bo pil in že v materinem telesu bo napolnjen s Svetim Duhom. 16 Mnogo Izraelovih sinov bo spreobrnil h Gospodu, njih Bogu; 17 in on sam pojde pred njim z Elijevim duhom in njegovo močjo, da obrne srca očetov k otrokom in nevernike k modrosti pravičnih, da pripravi ljudstvo voljno za Gospoda.« 18 Zaharija je rekel angelu: »Po čem bom to spoznal? Jaz sem namreč star in moja žena je zelo v letih.« 19 Angel mu je odgovoril: »Jaz sem Gabrijel, ki stojim pred Bogom; poslan sem, da govorim s teboj in ti sporočim to blagovest. 20 In glej, onemel boš in ne boš mogel spregovoriti do dneva, ko se bo to zgodilo, zato ker nisi veroval mojim besedam, ki se bodo spolnile v svojem času.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

Ljudstvo je ta čas zunaj molilo in se čudilo, da se Zaharija tako dolgo mudi v svetišču. Ko je pa prišel ven, ni mogel govoriti in spoznali so, da je v svetišču videl prikazen (Lk 1, 21-22Lk 1, 21-22
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

21 Ljudstvo je čakalo Zaharija in se čudilo, da se tako dolgo mudi v svetišču. 22 Ko pa je prišel ven, jim ni mogel govoriti in spoznali so, da je v svetišču videl prikazen; dajal jim je znamenja in ostal nem. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). V »Sveto« je namreč šel Zaharija kot predstavnik ljudstva pred Bogom in nič posebno izrednega ni bilo, če je tedaj duhovnik dobil božje ukaze. V Zaharijevi onemelosti ne smemo toliko razumevati božje kazni (ki je res bila) kakor znamenje božje volje, da spočetje Janeza Krstnika zaenkrat ostane še skrivnost; Bog jo bo ljudem razodel, ko bo prišel čas za to. Tudi Elizabeta je skrivnost svojega materinstva pet mesecev skrivala in Boga na tihem zahvaljevala (Lk 1, 23-26Lk 1, 23-26
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

23 Ko pa so se dnevi njegove službe dopolnili, je šel na svoj dom. 24 Po teh dneh je njegova žena Elizabeta spočela; in prikrivala se je pet mesecev ter govorila: 25 »Tako mi je storil Gospod v dneh, ko se je ozrl, da mi odvzame sramoto pri ljudeh.« Oznanjenje 26 V šestem mesecu pa je bil angel Gabrijel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), v čemer prav tako smemo slutiti božji načrt. Bogu je bilo brez dvoma všeč, da sta bila Zaharija in Elizabeta nekaj časa edini priči odrešenja, ki se pripravlja človeškemu rodu.

Tako je med zunanjimi ljudmi kot prva zvedela za to skrivnost Marija, Odrešenikova mati. Razodel jo ji je isti angel Gabrijel ob oznanjenju božjega učlovečenja. Marija je tudi vprašala angela, kako bo postala mati Sinu Najvišjega, seveda brez sence dvoma ali nezaupanja. Tedaj ji je na koncu rekel angel: »In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti; in to je šesti mesec njej, ki se imenuje nerodovitna; zakaj pri Bogu ni nič nemogoče« (Lk 1, 36-37Lk 1, 36-37
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

36 In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti; in to je šesti mesec njej, ki se imenuje nerodovitna; 37 zakaj pri Bogu ni nič nemogoče.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Božja volja je bila, da se pred Janezovim rojstvom sreča Odrešenikova mati z materjo njegovega glasnika. Tako je Marija hitela v judovske gore (iz Nazareta do Ain Karima je bilo tri dni hoda), da v Zaharijevi hiši pozdravi Elizabeto in ji streže. Skrivnost odrešenja je najprej vzbudila naravno in nadnaravno ljubezen obeh mater. Tedaj se je spolnila angelova napoved, da je bil Elizabetin otrok ob srečanju z božjo Materjo napolnjen s Svetim Duhom že v materinem telesu (Lk 1, 15Lk 1, 15
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

15 zakaj velik bo pred Gospodom: vina in opojne pijače ne bo pil in že v materinem telesu bo napolnjen s Svetim Duhom. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) in je dete od veselja poskočilo. In tudi Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom in vzkliknila je Mariji z močnim glasom: »Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa! In od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda?… Blagor ji, ki je verovala, zakaj spolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod.« V tem občutju božjih odrešenjskih skrivnosti je Marija nato zapela svoj slavospev: »Moja duša poveličuje Gospoda…« Ostala je pri teti nekako tri mesece (to je do Janezovega rojstva), potem se je vrnila na svoj dom (Lk 1, 39-56Lk 1, 39-56
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Obiskanje 39 Marija pa je tiste dni vstala in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. 40 Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. 41 Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je dete v njenem telesu poskočilo; in Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom 42 in je z močnim glasom vzkliknila: »Blagoslovljêna ti med ženami in blagoslovljèn sad tvojega telesa! 43 In od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? 44 Zakaj, glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava, do mojih ušes, je dete v mojem telesu od veselja poskočilo. 45 Blagor ji, ki je verovala; zakaj spolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod!« Magnifikat 46 Marija pa je rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda 47 in moj duh se raduje v Bogu, mojem Zveličarju. 48 Zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. 49 Zakaj velike reči mi je storil On, ki je mogočen in je njegovo ime sveto. 50 Od rodu do rodu traja njegovo usmiljenje njim, ki mu v strahu služijo. 51 Moč je skazal s svojo roko, razkropil je nje, ki so napuhnjenih misli. 52 Mogočne je vrgel s prestola in nizke povišal. 53 Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. 54 Sprejel je svojega služabnika Izraela 55 in se spomnil usmiljenja – kakor je govoril našim očetom – do Abrahama in njegovega rodu na veke.« 56 Marija je ostala pri njej nekako tri mesece, potem se je vrnila na svoj dom. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Ob Mariji se mi še zdaj lahko učimo, kako je treba imeti v časti rojstvo Janeza Krstnika.

Evangelist Luka pripoveduje še o drugih čudežnih dogodkih ob tem rojstvu. Sosedje in sorodniki Zaharijeve družine so se zavedali velikega usmiljenja, ki ga je izkazal priletnim staršem in so se z njimi veselili. Ob družinskem prazniku osmi dan po rojstvu, ko je bilo dete obrezano, so doživeli tako nenavadne stvari, da so govorili: »Kaj neki bo iz tega otroka? Zakaj roka Gospodova je bila z njim.« Ko so mu namreč hoteli dati očetovo ime Zaharija, jih je njegova mati Elizabeta zavrnila: »Nikakor, ampak Janez se bo imenoval!« Tedaj so pomignili njegovemu očetu Zahariji, kako bi ga on hotel imenovati. Zahteval je deščico ter zapisal: »Janez je njegovo ime.« Pri tej priči so se mu razvezala usta in jezik in je govoril ter hvalil Boga. Napolnjen s Svetim Duhom je prerokoval o odrešenju, ki ga je Bog Izraelov pripravil svojemu ljudstvu, o svojem sinu Janezu pa je napovedal: »In ti, dete, boš prerok Najvišjega, pojdeš namreč pred Gospodom pripravljat mu pota, da daš njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje v odpuščenje njih grehov, po prisrčnem usmiljenju našega Boga, s katerim je nas obiskal Vzhajajoči z višave, da razsvetli te, ki sede v temi in smrtni senci, da naravna naše noge na pot miru« (Lk 1, 57-79Lk 1, 57-79
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Rojstvo Janeza Krstnika in obisk sosedov 57 Elizabeti se je dopolnil čas poroda in je rodila sina. 58 Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, da ji je Gospod skazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili. Obrezovanje Janeza Krstnika 59 Osmi dan pa so prišli, da dete obrežejo in so mu po očetu hoteli dati ime Zaharija. 60 Njegova mati pa je odgovorila: »Nikakor, ampak Janez se bo imenoval!« 61 In rekli so ji: »Nikogar ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo takó ime.« 62 Tedaj so pomignili njegovemu očetu, kako bi ga on hotel imenovati. 63 Zahteval je deščico in zapisal: »Janez je njegovo ime.« In vsi so se začudili. 64 Pri tej priči so se mu razvezala usta in jezik ter je govoril in Boga hvalil. 65 In vse njih sosede je obšel strah in po vsem judejskem pogorju se je govorilo o vsem tem. 66 Vsi pa, ki so to slišali, so si vzeli k srcu in so govorili: »Kaj neki bo iz tega otroka? Gospodova roka je bila namreč z njim.« Benediktus 67 In njegov oče Zaharija je bil napolnjen s Svetim Duhom in je prerokoval, govoreč: 68 »Hvaljen Gospod, Bog Izraelov, ker se je ozrl na svoje ljudstvo in mu pripravil odrešenje: 69 povzdignil nam je rog zveličanja v hiši svojega služabnika Davida, 70 kakor je govoril po ustih svetih prerokov iz davnih vekov: 71 da nas bo rešil naših sovražnikov in iz rok vseh, kateri nas sovražijo, 72 da skaže usmiljenje našim očetom in se spomni svoje svete zaveze; 73 kakor je prisegel Abrahamu, našemu očetu, da nam bo dal, 74 da bomo rešeni iz rok sovražnikov in mu brez strahu 75 v svetosti in pravičnosti pred njegovim obličjem služili vse dni življenja. 76 In ti, dete, boš prerok Najvišjega, pojdeš namreč pred Gospodom pripravljat mu pota, 77 da daš njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje v odpuščenju njih grehov, 78 po prisrčnem usmiljenju našega Boga, s katerim nas bo obiskal Vzhajajoči z višave, 79 da razsvetli te, ki sede v temi in smrtni senci, da naravna naše noge na pot miru.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Z besedo »Vzhajajoči z višave« je Zaharija povedal, da bo njegov sin predhodnik Mesijev, ki ga Izaija opisuje (9, 1) kot luč v deželi smrtne sence, in luč poganskim narodom (49, 6). Isto je potrdil Kristus sam, ko se je imenoval luč sveta (Jan 8, 12Jan 8, 12
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Jezus, luč sveta 12 Zopet jim je Jezus spregovoril: »Jaz sem luč sveta. Kdor gre za menoj, ne bo hodil v temi, marveč bo imel luč življenja.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

Ni čudno, da je ob teh dogodkih, ki so pričali o »roki Gospodovi«, obšel strah Zaharijeve sosede in da se je o vsem tem govorilo po vsem judejskem pogorju. Sveti Luka potem zaključuje svoje poročilo o rojstvu Janeza Krstnika zelo na kratko: »Otrok pa je rastel in se krepil v duhu; in bil je v samoti do dneva, ko se je prikazal Izraelu« (Lk 1, 80Lk 1, 80
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Skrito življenje Janeza Krstnika 80 Otrok pa je rasel in se v duhu krepil; in bil je v samoti do dneva, ko je nastopil pred Izraelom. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Isto, kar spoznamo iz Lukovega poročila o Janezovemu rojstvu, je jedrnato in smiselno povzel apostol Janez v začetku svojega evangelija: »Bil je človek, ki ga je Bog poslal, ime mu je bilo Janez. Ta je prišel v pričevanje, da je pričeval o luči, da bi vsi po njem vero sprejeli. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči« (Jan 1, 6-8Jan 1, 6-8
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

6 Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. 7 Ta je prišel v pričevanje, da je pričeval o luči, da bi po njem vsi vero sprejeli. 8 Ni bil on luč, ampak naj bi pričeval o luči. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Ljudje, ki so bili pri tem udeleženi, so bili zgolj izvrševavci božji načrtov; vodila jih je neposredno božja roka. V tem je posebna veličina Janezovega rojstva.

Čas, ko je Janez »rastel in se krepil v duhu«, je trajal triintrideset let. Kako je Janez dozorel v Krstnika, kako ga je vodil Sveti Duh, ki je Janeza napolnil že pred rojstvom in ga ni več zapustil, ostaja božja skrivnost, zakaj o tem sveto pismo molči. Moremo si misliti, da je zapustil Ain Karim takrat, ko je dvanajstletni Jezus ostal v templju, ker je »moral biti v tem, kar je njegovega Očeta (Lk 2, 49Lk 2, 49
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

49 Glej, tvoj oče in jaz sva te žalostna iskala.« In rekel jima je: »Kaj sta me iskala? Ali nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta?« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Zdaj sta vlogi menjala: Jezus se je vrnil v Nazaret in bil pokoren ukazom ljudi, Marije in Jožefa, – Janez pa je odšel v puščavo onkraj Jordana in bil pokoren samo Duhu, ki ga je vodil. Mrtvičil je svoje telo, da je moglo biti pokorno temu božjemu Duhu, hranil se je s kobilicami kakor najbednejši beduini in z medom divjih čebel, ki jih je tam odkril v skritih pečinah, nosil je obleko iz velblodje dlake in se prepasal z usnjem. Morda se je pridružil esenom v bližnjih duplinah in užival njihovo ljubeznivo gostoljubje, dokler mu je bilo naloženo, da molči, kakor so tudi oni z molkom častili Boga. Njegova duša je bila drugod, četudi je bil v Qumranu telesno sredi med eseni. Ko pa je zaslišal božji klic, da se začenja njegovo poslanstvo, je šel neutegoma svojo pot, popolnoma sam, gnan po Duhu, ki ga je prejel, mu podredil svojo človeško voljo in mu »posodil« svoj glas.

In ko je zdaj Janez Krstnik spregovoril, je bil njegov glas močan in presunljiv, kakor »glas vpijočega v puščavi«. Sveti Luka je spet natančno določil, kdaj so ta glas zaslišali: V petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je že bil Poncij Pilat upravitelj Judeje in vsa Judeja razdeljena med četrtne oblastnike iz Herodove družine, pod velikima duhovnikoma Anom in Kajfom »je govoril Janezu, Zaharijevemu sinu, v puščavi« (Lk 3, 1Lk 3, 1
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

II. PRIPRAVA NA JAVNO DELOVANJE Janez Krstnik oznanja krst pokore ; 3 1 V petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil Poncij Pilat upravitelj v Judeji in Herod četrtni oblastnik v Galileji in njegov brat Filip četrtni oblastnik v Itureji in deželi Trahonitidi ter Lizanija četrtni oblastnik v Abileni Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
-2). Zgodovinarji so mogli ta čas preračunati na naše štetje in ugotovili, da je to bilo v decembru leta 27 »po Kristusovem rojstvu«. Naznanjal je novo dobo v zgodovini človeštva; prihajajoči Mesija bo vodil svoje ljudstvo iz sužnosti greha v svoje obljubljeno božje kraljestvo. Na to je moral Jude pripraviti s spremembo mišljenja, z uporom zoper grešne navade in s pokoro, ki naj očisti srca in jih napravi sposobne za sprejem božjega zveličanja.

Iz Bethabare (apostol Janez edini rabi izraz zanjo Betanija) je Janez prehodil vso Judovsko pokrajino, oznanjal povsod krst spokoritve in v Jordanu krščeval svoje učence in vse, ki so bili voljni, da se pridružijo mesijanskemu kraljestvu. Farizejem je povedal, da ne bodo ušli prihodnji jezi, ako ne bodo Abrahamovi sinovi tudi po duhu. Zoper nje je bil oster, imenoval jih je gadja zalega in jih svaril: »Nikar ne govorite: ,Abrahama imamo za očeta’. Zakaj povem vam, da more Bog iz teh kamnov Abrahamu obroditi otroke. Že je namreč sekira nastavljena drevesom na korenino; vsako drevo torej, ki ne rodi dobrega sadu, se bo posekalo in vrglo v ogenj« (Lk 3, 3-9Lk 3, 3-9
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

3 In prehodil je vso jordansko pokrajino in oznanjal krst pokore za odpuščenje grehov, 4 kakor je pisano v knjigi govorov preroka Izaija: »Glas vpijočega v puščavi: ‚Pripravite pot Gospodovo, izravnajte njegove steze; 5 vsaka dolina naj se izpolni in vsak hrib in grič naj se zniža; in kar je krivo, naj bo ravno in, kar je hrapavo, postani gladka pot; 6 in vse človeštvo bo videlo božje zveličanje.‘« 7 Govoril je torej ljudem, ki so prihajali, da bi jih krstil: »Gadja zalega, kdo vam je zagotovil, da ubežite prihodnji jezi? 8 Obrodite torej vreden sad spokoritve in nikar sami pri sebi ne govorite: ‚Abrahama imamo za očeta.‘ Zakaj povem vam, da Bog lahko iz teh kamnov obudi Abrahamu otroke. 9 Že je namreč sekira nastavljena drevesom na korenino; vsako drevo torej, katero ne rodi dobrega sadu, se bo posekalo in vrglo v ogenj.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Vsem drugim, ki so prišli blage volje vpraševat, kaj naj store, je govoril odločno, toda blago: »Kdor ima dve suknji, naj eno podeli tistemu, ki je nima.« Cestninarjem je ukazal, naj ne terjajo več, kakor jim je določeno. Vojakom je rekel, naj ne delajo nikomur sile, naj nikogar ne varajo in naj bodo zadovoljni s svojo plačo. Vsem pa je povedal, da on krščuje samo z vodo (njegov krst ni imel zakramentalne moči), za njim pa pride močnejši od njega. Temu on – Janez – ni vreden, da bi mu odvezal jermen od njegovega obuvala. »On vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem. Velnico ima v roki, da bo očistil svoje gumno in spravil pšenico v svojo žitnico, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem« (Lk 3, 7-18Lk 3, 7-18
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

7 Govoril je torej ljudem, ki so prihajali, da bi jih krstil: »Gadja zalega, kdo vam je zagotovil, da ubežite prihodnji jezi? 8 Obrodite torej vreden sad spokoritve in nikar sami pri sebi ne govorite: ‚Abrahama imamo za očeta.‘ Zakaj povem vam, da Bog lahko iz teh kamnov obudi Abrahamu otroke. 9 Že je namreč sekira nastavljena drevesom na korenino; vsako drevo torej, katero ne rodi dobrega sadu, se bo posekalo in vrglo v ogenj.« 10 Ljudje so ga tedaj vpraševali: »Kaj naj torej storimo?« 11 Odgovoril jim je: »Kdor ima dve suknji, naj eno podarí tistemu, ki je nima; in kdor ima jedi, naj ravna enako.« 12 Prišli so tudi cestninarji, da bi se dali krstiti, in so mu rekli: »Učenik, kaj naj storimo?« 13 Odgovoril jim je: »Ne terjajte nič več, kakor vam je določeno.« 14 Pa tudi vojaki so ga vpraševali: »Kaj naj pa mi storimo?« Rekel jim je: »Nikomur ne delajte sile, nikogar ne varajte in s svojo plačo bodite zadovoljni!« 15 Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so vsi v srcu mislili o Janezu, ali ni morda on Kristus, 16 je Janez vsem govoril: »Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovega obuvala: on vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem. 17 Velnico ima v roki, da bo svoje gumno očistil in spravil pšenico v svojo žitnico, pleve pa bo sežgal z neugasljivim ognjem.« 18 In še mnogo drugih opominov je dajal, ko je ljudstvu oznanjal evangelij. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; Mt 3,7-12Mt 3,7-12
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

7 Ko pa je videl, da prihaja k njegovemu krstu mnogo farizejev in saducejev, jim je rekel: »Gadja zalega, kdo vas je učil, da ubežite prihodnji jezi? 8 Obrodite torej vreden sad pokore 9 in ne govorite sami pri sebi: ‚Abrahama imamo za očeta.‘ Zakaj povem vam, da more Bog iz teh kamnov Abrahamu otroke obuditi. 10 Že je sekira nastavljena drevesom na korenino; vsako drevo torej, katero ne rodi dobrega sadu, bo posekano in vrženo v ogenj. 11 Jaz vas krščujem z vodo, da bi se spokorili; ta pa, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu obuvalo sezul; on vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem. 12 Velnico ima v roki in svoje gumno bo očistil in spravil pšenico v svojo žitnico, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

In tedaj se je zgodilo tisto zadnje in najpretresljivejše, ki razodeva, zakaj je bil Janez Krstnik rojen. Evangelist Matej je to opisal najnatančneje: Takrat pride Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez pa mu je branil in rekel: »Meni je treba, da me ti krstiš, pa hodiš ti k meni?« Jezus mu je odgovoril: »Pusti zdaj; zakaj spodobi se nama, da tako spolniva vso pravico (tj. božjo voljo).« Tedaj mu je pustil. Po krstu je Janez takoj stopil iz vode; in glej, odprla so se mu nebesa in je videl (v prikazni) božjega Duha, ki se je kakor golob spuščal navzdol in prihajal nadenj; in glej, začul se je glas iz nebes: »Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje« (Mt 3,13-17Mt 3,13-17
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Jezusov krst ; 13 Takrat pride Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. 14 Janez pa mu je branil in rekel: »Meni je treba, da me ti krstiš, pa hodiš ti k meni?« 15 Jezus mu je odgovoril: »Pusti zdaj; zakaj spodobi se nama, da tako spolniva vso pravico.« Tedaj mu je pustil. 16 Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode; in glej, odprla so se mu nebesa in videl je božjega Duha, ki se je kakor golob spuščal navzdol in prihajal nadenj; 17 in glej, iz nebes se je začul glas: »Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Janezu Krstniku se je razodel troedini Bog in s tem je bila njegova naloga opravljena. Evangelist Janez je dostavil samo še to, da je drugega dne Janez spet videl Jezusa in že je pokazal nanj z velikim veseljem: »Glejte, Jagnje božje, ki odjemlje greh sveta… ta, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je rekel: ,Na kogar boš videl Duha prihajati, ta je, ki krščuje s Svetim Duhom’ In jaz sem videl in sem priča, da je ta božji Sin« (Jan 1, 29Jan 1, 29
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

29 Drugega dne je videl Jezusa, ko je prihajal k njemu, in je rekel: »Glejte, Jagnje božje, ki odjemlje greh sveta. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
, 33-34). – Tako zdaj tudi mi vemo, da je Bog Janeza izbral, da je za Marijo in Jožefom prvi spoznal veličino odrešenja po Jezusu, božjem Sinu. In Jezusa je Janez globoko doumel in posnemal v njegovi ponižnosti, ko je povedal: »Moje veselje je torej dopolnjeno. On mora rasti, jaz pa se manjšati« (Jan 3, 29-30Jan 3, 29-30
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

29 Kdor ima nevesto, je ženin; prijatelj ženinov pa, ki stoji in ga posluša, se zaradi ženinovega glasu srčno veseli. To moje veselje je torej dopolnjeno. 30 On mora rasti, jaz pa se manjšati. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Največji prerok stare zaveze – Janez Krstnik – je tako obenem že velik zgled svetništva nove zaveze.
Vir = Leto svetnikov

Slovesni praznik Rojstva svetega Janeza Krstnika, predhodnika Gospodovega, ki je bil že v materinem telesu napolnjen s Svetim Duhom in je od veselja poskočil nad prihodom človeškega Odrešenika, katerega rojstvo je napovedovalo Gospoda Kristusa. In tako velika milost je zažarela v njem, da je sam Gospod rekel o njem, da ni bil nobeden večji med rojenimi od žena od Janeza Krstnika.
Vir