sveta Feliks in Fortunat iz Ogleja – brata in mučenca

V Ogleju, trpljenje svetega Feliksa in Fortunata. Bila sta rodna brata. Raztegnili so ju na natezalnici, žgali z gorečimi plamenicami in nazadnje obglavili.
Vir