sveta Hermilij in Stratonik – diakon in služabnik, mučenca

V Beogradu (v Méziji, v današnji Srbiji), sveta Hermílij in Stratoník, mučenca, ki sta bila, po strašnem mučenju pod cesarjem Licínijem, potopljena v reki Donavi.
Vir