sveta Hildegunda – devica

V Nemčiji, spomin svete Híldegunde, device, ki je posebno častila svetega Janeza Krstnika in v učenosti in aktivnosti posnemala njegove kreposti.
Vir