sveta Kast in Emilij – mučenca

sveti Emilij - mučenecV Afriki, sveta mučenca: Kast in Emílij, ki sta dopolnila svoje trpljenje z ognjem. Kot poroča sveti Ciprijan, sta bila pri prvem napadu premagana, v drugem boju pa ju je Gospod naredil zmagovalca, da sta postala močnejša od ognja, pred katerim sta se prvič vdala.
Vir