sveta Koleta (Nika) Boylet – devica in redovna prenoviteljica

Koleta        Časi, v katerih je živela sveta Koleta, so bili za Cerkev težki in usodni. Vladala sta velika zmeda in nered. »Boj za oblast« med protipapeži je slabil ne samo versko življenje vernikov, ampak je škodljivo vplival tudi na samostane; redovno življenje je začelo propadati, mnogi so se oddaljevali od prvotnega duha ustanoviteljev, popuščala sta strogost in redovna disciplina. Marsikateri red je bilo zato potrebno temeljito prenoviti in med tistimi, ki naj bi se tega lotili, je Bog izbral tudi sveto Koleto. Že od otroških nog jo je pripravljal na to njeno poslanstvo. Življenjepisci so o njej zapisali, da naj bi komaj štiriletna o Bogu vedela veliko več kot odrasel človek; že takrat je celo uro na dan preživela v molitvi; namesto da bi se igrala, se je pred tabernakljem pogovarjala z Jezusom. Z devetimi leti je proučevala redovna pravila sv. Frančiška Asiškega in po njih živela. Potem ko je revežem razdala podedovano imetje, je želela živeti redovno življenje v enem izmed samostanov. A zanjo to ni bilo tako preprosto. Iskala je popolnost, pa je ni našla. »Begine«, benediktinke in klarise so živele premalo strogo in preveč posvetno. Odločila se je, da bo poskusila še kot »rekluza«, zazidana. Ta takrat že dokaj preživeta oblika spokornega življenja, ko so redovnico živo zazidali v majhno celico in ji samo skozi majhno odprtino podajali hrano, se je zdelo, da ji je pisana na kožo. Božji načrti pa so bili drugačni. Po krajšem času in preizkušnjah je zapustila svojo celico in postala duhovna voditeljica klaris. Prenovila in na novo ustanovila je več samostanov reda sv. Klare na Francoskem, v Švici in Belgiji in obenem pripomogla tudi k reformi frančiškanskega reda.
Ime: Koleta je skrajšano ime Nikoleta oz. Nikolaj. Grško ime Nikolaj pa je zloženo iz besed nike, »zmaga v boju«, in laos, »narod, ljudstvo«
Rodila se je 13. januarja 1381 v Franciji, v kraju Corbie, umrla pa 6. marca 1447 v Gentu v Belgiji.
Družina: Dobri krščanski materi Katarini in srednje premožnemu tesarskemu mojstru Robertu Boilletu se je, ko sta bila že precej v letih, na priprošnjo sv. Nikolaja rodila edinka, ki sta ji v zahvalo dala ime Nikoleta.
Zavetnica: klaris, tesarjev, dekel, Corbiea, Genta in Polygnyja; k njej se zatekajo po pomoč pri vročici, očesnih boleznih, glavobolu; pri neplodnosti in za srečen porod.
Upodobitve: Upodabljajo jo s škrjančkom in jagnjetom, ker naj bi jo ti dve živali vedno spremljali. Včasih je naslikana tudi skupaj s sv. Klaro, ustanoviteljico klaris.
Beatifikacija: Papež Klemen VIII. jo je leta 1604 razglasil za blaženo, 24. maja 1807 pa papež Pij VII. za svetnico.
Goduje: 6. marca, v koledarju Frančiškovih redov pa 7. februarja.
Vir

KoletaImena: Nika, Nikoleta, Koleta, Nikolaja, Nike, Nikita, Nikol, Nicola, Nicole, Niki, Nikolina, Nikolija, Niky, Nikica, Nikolaj …
Rodila se je leta 1381 v kraju Corbie na severnem Francoskem. Njena mati je bila vzor dobre krščanske matere in tudi oče, tesarski mojster, je bil goreč kristjan. Vzgajala sta hčerko za Boga, pa tudi Bog sam jo je vzgajal. Ko je bila stara komaj štiri leta, je že redno po eno uro na dan preživela v molitvi in zelo rada hitela v cerkev pred tabernakelj. Ko je začela hoditi v šolo, so takoj spoznali, da je zelo nadarjena, pobožnost pa ji je pomenila stokrat več kakor bistroumnost. Duha sv. Frančiška Asiškega je tako globoko spoznala, že ko je bila stara devet let, da je preučevanje njegovih redovnih pravil in večletno življenje po njih ni ničesar več naučilo, kakor je pozneje sama izjavila.
Ko so ji umrli starši, se je odločila za redovno življenje. Tedaj so se zanjo začele hude preizkušnje.
Poskusila je najprej pri tretjerednicah, nato pri benediktinkah in končno pri klarisah. Tam je bila razočarana, ko je videla, da redovnice ne žive v duhu sv. Klare. Zapustila je samostan in ni vedela, kam naj se obrne. Ljudje so jo imeli za lahkomiselno, nestanovitno, omahljivko, ki nikjer ne more najti miru in zadovoljnosti. Njen varuh, benediktinski opat, si je očital, da se je prehitro zanesel na redovniški poklic svoje varovanke. Koleti je bilo zelo hudo.
Tedaj ji je božja previdnost poslala pobožnega frančiškana in ta ji je svetoval, naj živi kot »rekluza« po pravilih tretjega reda sv. Frančiška. Rekluza pomeni zazidana. V našem času jih ni več, v srednjem veku pa jih je bilo veliko. Le s težavo je Nika dobila opatovo dovoljenje za to vrsto spokornega življenja. V odmaknjenosti je spoznala svoj pravi poklic, naj se loti prenovitve reda sv. Klare. Po smrti prejšnjega duhovnega voditelja je na čudežen način dobila novega, gorečega frančiškana Henrika de la Bauma. Ta ji je potrdil njeno spoznanje o prihodnji življenjski nalogi. Postala je duhovna voditeljica klaris in je preoblikovala ter na novo ustanovila več samostanov na Francoskem, v Švici in Belgiji.
Umrla je 6. marca 1447. Na ta dan tudi goduje. Med svetnice jo je prištel papež Pij VII. 24. maja 1807.
Vir

sveta Koleta Boylet - devicaV Gandu (v Flándriji, v današnji Belgiji), sveta Koleta Boylet, devica, ki je tri leta živela trdo življenje, zaprta v hišici, zgrajeni pri cerkvi. Kmalu potem, ko je sprejela Pravilo svetega Frančiška, je pripeljala mnogo samostanov k prvotni obliki življenja s tem, da je uvedla predvsem duha uboštva in pokore.
Vir