sveta Konon in Konen iz Ikonije – vdovec in sin, mučenca

V izavrijskem mestu Ikonium (v današnji Turčiji), pod cesarjem Avrelijem, trpljenje svetega Kónona (Conona) in njegovega dvanajstletnega sina Konena (Conena), diakona, ki sta stanovitno prenašala mučenje, ko so ju položili na žareče železo in ju po vrhu oblili z oljem. Ko sta nato pretrpela še mučenje v kotlu, na natezalnici in so jima zdrobili roke z lesenim kladivom, sta v slavo vsemogočnega Boga izdihnila svoji duši. († 275)
Vir